Sange til pilgrimsvandringen

En bog og to cd’er giver god hjælp til sangen for dem, der er eller vil på vandretur.Et stort pilgrimsprojekt holdt i 2011 er nu blevet til en sangbog og en dobbelt-cd med samme titel Pilgrim – sange til andagt og vandring.
Det er Natkirken ved Helligåndskirken på Strøget i København, der har stået bag projektet, hvor der blev vandret og sunget meget.
Sangbogen indledes med afsnit om pilgrimsvandring, hvori der bl.a fortælles om de bibelske forbilleder for pilgrimsvandring og om, hvordan sang og andagt bliver en naturlig del af det at være på vandring.
Der fortælles også om baggrunden for såvel teksterne som melodierne og for udvalget. For teksternes vedkommende er der eksempler fra gammeltestamentlige valfartssalmer over Grundtvig til ret nyskrevne sange, og hvad musikken angår, bydes der på middelalderlige gregorianske melodier over traditionelle koraler og folkemelodier til nye melodier inspireret af sangtraditionen fra Taizé.
Sangbogen, der er med spiralryg, indeholder 122 sange (med noder), hvoraf de 76 er på dansk og resten på andre sprog, overvejende engelsk, så der er mulighed for at bruge sangbogen, hvis man tager den med på pilgrimsvandring i udlandet.
Dobbelt-cd’en indeholder 41 numre. På cd 1 er der 21 sunget på dansk og på cd 2 19 sange med engelsk og en enkelt med tysk tekst.
Cd’erne kan være en hjælp til at få sangene lært, men kan også bruges i det personlige andagtsliv. Det er ikke cd’er, man lytter til på grund af en sublim kunstnerisk udførelse, selv om kor, solister og de akkompagnerede instrumentalister gør det godt. Det er ”brugsmusik”.
Stilmæssigt er sangene som allerede anført blandet: der er sange, der kan være gode at synge på vandringen, mens andre stemmer til andagt, til refleksion og meditation.
En prisværdig og ganske anvendelig udgivelse for pilgrimsvandrene.

Pilgrim – sange
til andagt og vandring
Sangbog:
217 sider • 200 kr
CD: 150 kr.
Kirkefondet