BOG-TEMA
Livet før døden – 20 år med hospice i Danmark

Ny bog giver unik indsigt i hospiceverdenen.
Bogen ”Livet før døden – 20 år med hospice i Danmark” udkom den 7. oktober på 20-års jubilæet for oprettelsen af det første hospice i Danmark.

Bogen om livet på hospice er udgivet af Hospice Forum Danmark i samarbejde med Unitas Forlag.

For mange er hospice en lukket verden, hvor mennesker skal have lov at dø i fred.
Men nu åbnes døren på klem.

Professionel omsorg

I bogen ”Livet før døden – 20 år med hospice i Danmark” får læseren indsigt i den professionelle og omsorgsfulde pleje, som gives mennesker med livstruende sygdom.
Her fokuseres på, at patienterne oplever maksimal livskvalitet til det sidste sammen med deres pårørende.

20 års hospice-erfaringer i Danmark

Bogen udgives i anledning af, at det nu er 20 år siden, det første hospice – Sankt Lukas Hospice i Hellerup – blev oprettet i Danmark. Den udkom søndag den 7. oktober. Udgiver er Hospice Forum Danmark i samarbejde med Unitas Forlag.
– Samarbejdet med både professionelle og frivillige omkring bogen har været en stor fornøjelse og særdeles livsbekræftende, udtaler Tove Videbæk, som er landsformand for Hospice Forum Danmark.
Hun tilføjer:
– Jeg håber, at bogen kan medvirke til at forbedre vilkårene for mennesker med livstruende sygdomme og deres pårørende i de kommende år.

Koncentrat af mange eksperters viden

Tove Videbæk er landsformand i Hospice Forum Danmark.

”Livet før døden – 20 år med hospice i Danmark” er en antologi, hvor læseren præsenteres for koncentreret ekspertviden fra de mange aktører, der samarbejder for at kunne lindre smerter og symptomer hos mennesker med livstruende sygdom.
I antologien møder vi både ildsjælen, der fortæller begejstret om egne erfaringer i oprettelse af hospice. Og vi møder den sundhedsprofessionelle, der korrekt og præcist redegør for den lindrende indsats.
Vi følger processen fra de første hospicer blev mødt med skepsis i offentligheden og blev omtalt som ”dødshospitaler” i pressen – til i dag, hvor de såkaldte palliative (lindrende) tilbud har et helt afsnit i Finansloven.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Tværfaglige specialister

Bogen indledes af Hospice Forum Danmarks protektor, kgl. skuespiller Ghita Nørby. Derefter fortælles hospicebevægelsens tidlige historie af Danmarks første hospiceleder, Inger Hee, og Danmarks første hospicelæge, Hans Henriksen.
Og så kommer turen til sygeplejespecialisten, hospicelederen, lægen, forskeren, præsten, politikeren, støtteforeningen, den frivillige osv.

Stadig på den politiske dagsorden

– Under redigeringen har det slået mig, hvor vigtigt et dokument denne bog er, siger journalist Svend Løbner, som har redigeret bogen.
– Jeg er imponeret over den pionerånd og kampgejst, som satte hospicebevægelsen i gang og som stadig præger Hospice Forum Danmarks arbejde for at fastholde den lindrende indsats på politikernes dagsorden.
– Det har været spændende at få indblik i den tværfaglige palliative indsats, som alle professionelle aktører står sammen om til gavn for de syge og deres pårørende, slutter Svend Løbner.

Man kan læse mere om hospicesagen og Hospice Forum Danmark på www.hospice.dk.
20 års jubilæet for de danske hospicer blev også omtalt i Udfordringen i uge 40.
Bodil


Artiklen fortsætter efter annoncen: