Opbyggelig åbenbaring

Sverre Bøes En blodrød tråd gennem Johannes’ Åbenbaring er – som det fremgår af bogens bagside -en indføring i Åbenbaringsbogens budskab.
Det er altså ikke en kommentar, en vers-for-vers-gennemgang – slet ikke. Forfatteren skriver i forordet, at bogen ”er vokset frem” af en undervisning om endetiden og Johannes’ Åbenbaring (herefter Åb), men den fremstår ikke som en bibelundervisningsbog. Ganske vist tager den specielle spørgsmål vedr. endetiden og Åb op, men den opleves alligevel mere som en opbyggelig bog – og opbygget bliver man da af at læse den.
Det skyldes ikke mindst forfatterens særlige interesse for Åb’s tråde tilbage til Gamle Testamentes profetiske skrifter, herunder især Ezekiels Bog. Sverre Søe, der er lærer på Fjellhaug, påviser gentagne gange gennem sin bog, hvordan Åb trækker på eller inddrager udsagn eller billeder fra GT. Et sted konstaterer han: ”der er påvist en eller anden form for forbindelse (..) i hele 278 af de 405 vers i bogen”, hvilket er mere end nogen anden bog i NT – men der er ikke et eneste ordret citat fra GT i Åb. ”Vi sidder altså tilbage med billedet af, at den bog, som citerer Det Gamle Testamente mindst, bruger Det Gamle Testamente mest.”

Forfølgelsen, forførelsen – og forsoningen

Sverre Bøe gennemgår kort de fire almindelige tolkningsmodeller: den kirkehistoriske, den idealistiske, den samtidsorienterede og den endetidsorienterede (eskatologiske) – hvorefter han konstaterer, at den sidste er den mest udbredte i luthersk sammenhæng og også den, han har gjort brug af. Videre bestemmer han to af Åb’s hovedtemaer som forfølgelse – den modstand, der i sin yderste konsekvens kan føre til martyrium – og forførelse, den mere eller mindre tilslørede påvirkning, der ”nedbryder beredskabet gennem aftenstemning og vuggesang”.
Åb er således givet os som den trøst og hjælp, der kan være brug for under modgang og (forsøg på) vildførelse – og som en alvorlig og stærk tilskyndelse til at holde fast ved den eneste, der kan bære os igennem: Jesus, Åb’s hovedperson. Gennem hele bogen formidles begrundelsen herfor, forsoningen – og det i en sådan grad, at Bøe kan skrive, at tråden tværs igennem Åb er ”rød – rød som blod. Den er farvet rød af Jesu blod”.

God indføring

Bøe kommer ind omkring mange andre spørgsmål og vigtige temaer i bogen, fx tallet 666, Israel, Tusindårsriget, evigheden og fortabelsens mulighed, så har man ikke lyst til at læse kommentarer til Åb, er Sverre Bøes En blodrød tråd gennem Johannes’ Åbenbaring et oplagt og godt og let tilgængeligt alternativ til at give et indtryk af, hvad budskabet er i Bibelens sidste bog.

Sverre Bøe: En blodrød tråd gennem Johannes’ Åbenbaring
198 sider • 199,95 kr. • LogosMedia