En bibelhistorie til hver dag

En supergod idé at lave en bibel for børn, hvor der er en side til hver dag i året – det er den første tanke, der falder mig ind, når jeg ser på 365 Bibelhistorier fra Scandinavia.
På bagsiden får forventningerne yderligere et hak opad, idet oversættelsen er skrevet af børnebogsforfatteren Anette Broberg Knudsen (bl.a. kendt for Trællenes ring-serien), det tyder på, at målgruppen tages alvorligt også på det sproglige plan.

Genfortælling eller nyfortolkning?

Når man sætter en forfatter til at fortælle, oversætte eller gengive en historie, kan der være både fordele og ulemper knyttet til dette. Fordelene åbenbarer sig umiddelbart gennem et sprog, som er let tilgængeligt, befriet for gammeldags terminologi og målrettet børn. Fx får Noa får besked fra Gud: ”Men dig er jeg glad for.., derfor vil jeg redde dig og din familie fra syndfloden” (s.14). Det er umiddelbart og kræver ingen forældreforklaringer på, hvad det vil sige at ”finde nåde for Herrens øjne” (1 Mos 6,8), – eller betydningen af pagten (1 Mos 6,18) o.s.v. Det er altså historier, som kan læses direkte for børn, uden særlig forforståelse eller efterfølgende tillægsforklaringer. Ulemperne synes mindre påtrængende, men det kan ikke undgås, at forenklinger også medfører fortolkninger, hvorved enkelte historier måske får en lidt anden drejning, end de havde i originalteksten.
Helt overordnet er det dog befriende og skønt at opleve en bibelsk troværdig gengivelse af Bibelen for børn. Det lyder måske mærkeligt, men der er tendenser til, at sådanne udgivelser fravælger historier om skabelse, syndefald, syndflod og jomfrufødsel, hvilket jeg mener, man må beklage.

Hele Bibelen

Der er plads til rigtig mange historier på de knap 450 sider, og det er en vældig stor fordel, fordi de bibelske historier aldrig mister deres værdi. I narrativ betydning giver historierne indsigt i menneskelivet, Guds væsen, hans frelsesplan og barnets relation til ham og meget, meget mere. Som grundlag for barnetroen er det heller ikke uvæsentligt, at fortællingerne er levende og kan genfortælles af barnet selv, hvilket denne udgivelse kan være medvirkende til.

En moppedreng af format

Jeg har flere børnebibler (eller bibelhistorier for børn), en af dem er også udgivet af Scandinavia, men for næsten 20 år siden (1994). Det er bøger i en vægtklasse og format, der overgår både den autoriserede og hverdagsdanske bibel, så der er noget at tage fat på. I øvrigt er forsidebilledet fra historien om de små børn, som blev bragt til Jesus, for at han kunne velsigne dem, et velvalgt motiv til en børnebibel. Sammenligner man disse bibler på billedsiden, er det tydeligt, at tegningerne er forenklede, men mere farvestrålende. Den nye børnebibel præsenterer sig rigtig godt på glittet papir og i blød indbinding, men hvad vigtigere er: indholdet er ikke blevet ringere af den grund.

Melissa Alex:
365 Bibelhistorier
Oversat af Anette Broberg Knudsen
449 sider
249 kr.
Scandinavia