Ordet forandrer

Hvis man virkelig drikker dybt af det, vi har set i Bibelen, og opdager, at vi i sidste ende er helt afhængige af Guds nåde, så forandrer det alt.
D.A. Carson
Teolog og professor i Det Nye Testamente

Derfor har bibelsk kristendom også altid haft kraften til at udfordre og forny sig selv: Den vender tilbage til Guds nåde. Derfor har kristne i Vesten også efterfølgende talrige gange undskyldt for de grufulde og utilgivelige korstog. Imidlertid overtog islam Mellemøsten med en tilsvarende blodtørst, men man har ikke set så meget som en antydning af, at islam undskylder for det.
På samme måde blev også slaveriet, som udspillede sig og blev udviklet i Vesten – og hvor kristne også spillede en rolle – også med tiden ophævet af kristne, der prøvede på at vende tilbage til Bibelen og derfor satte spørgsmålstegn ved hele maskineriet. Thomas Sowell har lavet en analyse af det, der foregik under Wilberforce og andre kristne ledere i Storbritannien, hvor i første omgang slavetransporterne tværs over Atlanten og siden selve slaveriet blev forbudt i det britiske imperium. Han bemærker, at det var evangeliske kristne, som ville standse ondskaben, der var drivkraften bag ophævelsen af slaveriet. Med tiden blev den brede befolkning mobiliseret, og folkestemningen ændrede sig i løbet af nogle generationer, indtil man endelig stod over for den logiske konklusion.
Til trods for revisionistiske argumenter, der plæderer for, at modstanderne af slaveriet havde opdaget det økonomisk fordelagtige i at ophæve slaveriet frem for at beholde det, så var virkeligheden en anden. For eksempel påtog den britiske regering sig, da slaveriet var blevet ophævet, at betale de store sukkerrørsbønder i Jamaica – og hvor den britiske krone nu havde sine kolonier – prisen for slaverne, så de kunne frigives. Det samlede beløb svarede til halvdelen af landets bruttonationalprodukt.
Man påtog sig at betale det på grund af den kristne opfattelse af, hvad der var rigtigt og forkert. Det retfærdiggør på ingen måde al den ondskab, der var gået forud, men det minder os om, at selvom Bibelen kan misbruges på alle mulige skammelige måder, så kan den også forankre Jesu efterfølgere så dybt i Guds nåde, at hele systemer må ændres. Når man støder på det, som evangeliet egentlig handler om, så gør det en ydmyg.
Det gør ikke folk arrogante, det forandrer dem.

Fra bogen ”Gud er…” af D. A. Carson.