Tre ud af otte Vesterbro-kirker lukker

Til december bliver syv sogne på Vesterbro i København slået sammen til ét. Det hidtidige
samarbejde ’Vesterbro Bykirke’ vil herefter blive til Vesterbro Sogn – Folkekirken på Vesterbro.- Vi vil vende udviklingen med det faldende medlemstal i folkekirkerne på Vesterbro, siger Jens Andersen, som er formand for Vesterbro Bykirke.

Niels Nymann Eriksen er præst i Apostelkirken, der er rned i den nye kirkefusion.

Samtidig erkender han, at det handler om at spare. Man prøver med det nye initiativ at skabe mere kirke for færre penge.
Men det er ikke lykkedes for Vesterbro Bykirke ifølge Eliaskirken på Vesterbro Torv.

Mindre – og dyrere kirke

– Det endte med at blive mindre kirke for flere penge, siger menighedsrådsformand Lars Balslev. Eliaskirken har været med i Vesterbro Bykirke i fire år, men vælger nu at sige fra over for den store kirkefusion.
Man har haft en oplevelse af, at der er blevet brugt for mange ressourcer på administration samtidig med, at der har været aktiviteter, man ikke kunne stå inde for, siger Lars Balslev.

Flere aktiviteter

Tanken er nu at øge det faldende medlemstal gennem nye aktiviteter. Her tænker man på nye gudstjenestesformer, ungdomskirke og diakonalt samarbejde. Der skal også være mere fokus på kommunikation, siger Jens Andersen.

Nye kirkebyggerier

Fra budgetudvalget melder provst Gert Blak Mogensen, at der ikke skal ske besparelser før i 2014. Der skal dog skaffes midler til køb af grund og til opførelse af en ny kirke i Sydhavnen og Ørestaden. Derfor skal midlerne omfordeles mellem provstierne. Nu er en analysegruppe i gang med at vurdere behovene for omfordelingen, så man på det grundlag kan forhandle budgettet for 2014 på plads.
Men først skal ligestillings- og kirkeministeren godkende nedlæggelserne, siger Gert Blak Mogensen.

Profilen bevares

– For Apostelkirkens vedkommende er det vores opfattelse, at vi var for små til at kunne fortsætte som selvstændigt sogn, og at det ville være lettere for os at bevare og udvikle vores profil i et stort sogn med mange forskellige aktører end i er mindre sogn med få aktører, der let kommer til at rivalisere, siger Niels Nymann Eriksen.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Menighedsrådsvalg

Vesterbro Sogn har af Ministeriet for Ligestilling og Kirke fået tilladelse til at fravige den kirkelige lovgivning på en række punkter. Fravigelserne skal bl.a. lette styringen af det store sogn og sikre en god balance mellem medlemsdemokrati og professionel ledelse.
Der vil blive afholdt menighedsrådsvalg den 13. november for det nye stor-sogn. Kandiatlisterne ligge på hjemmesiden for Vesterbro Bykirke.Og man kan stadig nå at melde sig som stedfortræder til det store menighedsråd for den fusionerede bykirke.