Indre Mission kræver klar tale fra Danmission

IM-general er betænkelig ved at støtte Danmarks største missionsselskab. Danmission er mere dialog end mission, advarer Thomas Bjerg Mikkelsen.
Er Jesus eneste vej til frelse? Prioriterer I forkyndelsen af evangeliet? Meld klart ud, lyder udfordringen til Danmission fra IMs generalsekretær Thomas Bjerg Mikkelsen.

Thomas Bjerg Mikkelsen kræver klare svar fra Mogens Kjær.

– Min betænkelighed går på, om Danmission er ved at udvikle sig til en dialogbevægelse i stedet for en missionsbevægelse, og at selve forkyndelsen, undervisningen og præsteuddannelsen bliver nedprioriteret, siger Thomas Bjerg Mikkelsen til Udfordringen.
Indre Missions bagland har lang tradition for at støtte Danmission. Men det kan ændre sig, advarer Thomas Bjerg Mikkelsen.
– Jeg bliver betænkelig, når jeg hører udmeldinger fra deres sidste repræsentantskabsmøde, hvor missionssynet mere og mere forsvinder. Det vil jeg gerne stille spørgsmålstegn ved, om vi skal støtte.

Hele evangeliet

Debatten har raset i Indre Missions Tidende, hvor Danmissions generalsekretær Mogens Kjær svarer på Thomas Bjerg Mikkelsens udfordring.
– Når det drejer sig om vores missionssyn, tager vi bl.a. vores udgangspunkt i Lukas 4, 18-22, hvor der udtrykkes en helhedsforståelse. Den mundtlige forkyndelse af Guds kærlighed til alle mennesker, som den viste sig i Jesus Kristus, sammenholdes med den befrielse af mennesker der sker, når de sultne mættes, de syge helbredes og de undertrykte sættes fri. Det sidste er også evangelium og forkyndelse, svarer Mogens Kjær.
Blev du tilfreds med hans svar? spurgte vi Thomas Bjerg Mikkelsen.
– Jeg fik da et meget venligt svar, men jeg er usikker på, hvor meget substans, der er i det. Der mangler dokumentation. De skylder simpelthen at tone rent flag. Er Jesus den eneste vej til frelse? Og hvad indebærer det? Jeg savner ikke mindst et klart svar fra Danmissions formand, biskop Peter Fischer-Møller.

Nadver til muslimer

Danmission stod for en dialogkonference i foråret, hvor de bl.a. åbnede for fælles nadverbord med muslimer. Det affødte megen debat, da det centrale kristne sakramente demonstrerer Jesu stedfortrædende død på korset, som muslimer netop er uenige i. Peter Fischer-Møller svarede:
– Den Gud, som i Kristus blev menneske, og som møder os personligt ved nadverbordet, er ikke begrænset af vores forskellige teologier og religioner.
Og missionssynet er intakt, lover generalsekreær Mogens Kjær:
– At vi arbejder sprogligt med vores missionssyn betyder ikke, at vi dermed har sat spørgsmålstegn ved, om Kristus er alle menneskers vej til frelse. Det tror vi, han er. Indre Mission kan fortsat være helt tryg ved Danmission.

Religionsblanderi?

Danmission er ikke ude i religionsblanderi, bedyrer han:
– Dialog i Danmission er ikke religionsblanding, heller ikke udtryk for ligegyldighed, altså en tro på at den ene religion kan være lige så god som den anden, men den er udtryk for, at vi ikke kan missionere uden at tale sammen om det, vi har på hjerte.
Er det ikke vigtigt at omstille sig til den multireligiøse virkelighed gennem dialog? spørger vi Thomas Bjerg Mikkelsen.
– Jo, dialog er vigtigt, og det er religionsmødet også. Men det handler om, hvad vi møder op med selv.