Kvinder engagerer sig i menighedsråd

Der er en overvægt af kvinder i de nyvalgte menighedsråd. Både valgte og selvskrevne.
Den 13. november fik Danmark 1.790 nyvalgte menighedsråd. De fleste menighedsråd havde kun én liste og udskiftede derfor medlemmer efter aftale. Kun 87 sogne holdt kampvalg mellem flere lister.
Og nu skal de nye menighedsråd så kridte skoene til de mange opgaver i sognet. Det være sig administration, vedligeholdelse, aktiviteter og kommunikation.

54,5 procent

Og der er flest kvinder, der stiller op til de mange opgaver. Således består menighedsrådenes 13.315 nyvalgte medlemmer af 54,5 procent kvinder og 45,5 procent mænd.
Kvinderne er også i overtal, når det drejer sig om ”fødte” medlemmer af menighedsrådet. De 2162 fødte medlemmer er præster og medarbejderrepræsentanter, og de udgøres af 1.157 kvinder og 1.005 mænd.

Færre menighedsråd

Der er 2.187 sogne i Danmark. Efter menighedsrådsvalget er flere sogne slået sammen, så der nu er 1.789 menighedsråd.
Gennem de seneste 20 år er gennemsnitsalderen for medlemmer af menighedsråd steget ved hvert eneste valg. I dag er gennemsnitsalderen i menighedsrådene 61 år.