Unge skal opleve kristendommen

Finn Andsbjerg Larsen bruger ”oplevelsespædagogik”
i Folkekirkens Konfirmandscenter.
– Vi lærer ikke kun i kraft af det, vi hører, men også gennem det, vi ser og mærker.

Finn Andsbjerg Larsen

Det siger Finn Andsbjerg Larsen, der nu har været leder for Folkekirkens Konfirmandcenter i et år. Han vil hjælpe præster med at kommunikere kreativt og med nye medier til konfirmanderne.
– Man kan lave nogle aktiviteter, der på en eller anden måde involverer konfirmandernes kroppe. Det kan være, at man skal gå Fadervor, lave nogle symboler i ståltråd, gå en pilgrimsvandring, arbejde med en Kristuskrans eller se på nogle billeder, foreslår Finn Andsbjerg Larsen.
Han har selv baggrund i skoleverdenen, hvor han bl.a. har været lærer og leder på efterskoler.
Konfirmandcentret er skabt på baggrund af erfaringer fra Finland, hvor 90 procent af de unge bliver konfirmeret mod 70 procent i Danmark.
– Ideen er at tage udgangspunkt i det, man kan kalde oplevelses-pædagogik, en mere kropslig tilgang til konfirmationsforberedelsen, fortæller Finn Andsbjerg Larsen.
Hvad hjælper du så præsterne med?
– Jeg prøver at lave nogle aktiviteter, som er båret af virkeligheden og er meget lavpraktiske. Jeg går ikke ind i deres teologi, men i, hvilke metoder kan man bruge for at sætte en samtale i gang eller skabe en god oplevelse. Det fortabte får kunne fx illustreres ved omvendt gemmeleg.

Levende stene på P-plads

Konfirmandcentret har de sidste to år lavet en landsdækkende konkurrence for konfirmander. Holdene melder sig til og får fem gange i løbet af året en opgave. Besvarelsen skal være et billede eller et videoklip.
– Et konfirmandhold arbejdede med salmen om de levende stene. De tog et billede, hvor de havde lagt sig ude på parkeringspladsen foran kirken som levende stene og lagde billedet op på Facebook.
– Når forældrene ser det mystiske billede kommer samtalen om de levende stene også op derhjemme. Man skaber en kobling, så konfirmationsforberedelsen ikke kun sker i konfirmandlokalet, men også derhjemme. Det er ikke så dårligt, smiler Finn Andsbjerg Larsen, der bruger sociale medier til at fange de unge.

Mobil bliver livline

– Jeg opfordrer til først og fremmest at bruge mobiltelefonen, fordi det er en del af konfirmandernes sociale liv. Blot det, at præsten giver sit mobilnummer og fortæller, at han altid kan kontaktes, og måske et par gange sender en lidt underfundig hilsen til sine konfirmander, er med til at skabe kontakt.
– Flere præster har fortalt, at de efter flere år har fået sjælesørgeriske henvendelser fra tidligere konfirmander. Når de står i en fase, hvor de har brug for at snakke med en præst, bliver præstens mobilnummer livlinen for dem.
Nogle præster bruger Facebook som kommunikationsbase.
– Det er et fantastisk godt sted, hvor man bl.a. kan vise billeder, vise film, lave spørgeskemaer, diskutere spørgsmål.
Hvad driver dig?
Jeg er opvokset i et hjem, hvor det at forkynde evangeliet altid har været i centrum. Det at tale med børn og unge om tro, er noget, der har båret hele mit liv.
Hvad skal de unge bruge det til?
De skal først og fremmest dannes til hele mennesker. For at være hel forudsætter det, at deres verden ikke kun beror på noget, der kan måles og vejes, men også at de har et evangelium, der kan bære dem igennem.
De sidste år har Finn Andsbjerg Larsen indledt samarbejde med 40 provstier. Konfirmandcentrets nyhedsbrev modtages af 850 mennesker, og hver uge kigger omkring 1000 mennesker forbi hjemmesiden.
– Hvis vi som kirke vil formidle kristendommen, så skal vi tale et sprog, som de unge er en del af. Vi skal ikke være pop-smarte, men tale deres sprog og møde dem i deres sprog.

Enkle midler

Hvordan virker det på konfirmanderne, når en præst begynder at bruge det her værktøj?
– Vi oplever, at selv små ændringer virker. Fx valgte en præst at lægge konfirmanderne på hver deres kirkebænk med en bog, mens han gik op og ned af kirkegangen og læste bogen op. ”Det var den bedste forberedelsestime, jeg nogensinde har oplevet”, sagde en konfirmand bagefter. Det er jo en lille ting, men der blev koblet noget kropsligt sammen med evangeliet. Og det virkede.