Hvad gemmer der sig bag det mystiske “E-1”

Mange taler om det – nogle med tilsyneladende sagkundskab – men meget få ved, hvad der ligger bag den mystiske bogstav-tal konstellation “E-1”.
Udtrykkket blev først rigtig kendt, da Israel som reaktion på afstemningen i FN om at forhøje palæstinensernes status til “ikke-medlems observatørland” vedtog at bygge i “E-1”-zonen og øge bosættelsesbyggeriet på Vestbred-området med 3000 lejligheder.

“E-1” er en landkorridor mellem bosættelsen Ma’aleh Adumim (40.000 indbyggere, grundlagt i 1970’erne) på Vestbred-området og Jerusalem. Det er Israels opfattelse, at hvis det ikke har kontrol over zonen, vil palæstinensisk byggeri kunne afskære indbyggere i denne bosættelse fra Jerusalem og underminere israelsk adgang til Jerusalem-Jeriko vejen, der er af strategisk betydning for transport af tropper og militært udstyr fra Jerusalem øst- og nord-på via Jordandalen.

Palæstinenserne for deres del siger, at dette område er af vital betydning for dem for at undgå at Vestbredden bliver skåret over i to dele.

Området er 12 kvadratkilometer stort. Størstedelen af det er blevet erklæret statsland, men det omfatter også enklaver af palæstinensisk land, Tidligere betegnede Israel området øst for Jerusalem som “Area E” fra det engelske ord “East”. Tallet”1″ blev tilføjet for at antyde dette specifikke område.

Der er en generel “master plan” for området, omfattende fem lokale planer – to for beboelsesjendomme, en for et industriområde, en for hoteller og en for et vandreservoir ved navn Katef Tzofim.
Det planlægges at opføre 10 hoteller med 2152 værelser.

Klager

I 2004 begyndte boligministeriet massive jordarbejder i området. Den palæstinensiske Myndighed (PA) klagede til den amerikanske regering. Condoleeza Rice, dengang national sikkwerhedsrådgiver, senere udenrigsminister) anmodede Israel om “tydeliggørelse”. Daværende statsminister Ariel Sharons udsending, Dov Weissglass, tilsagde, at Israel ikke ville bygge i området. I 2005 blev planerne frosset og har været det siden. Boligministeriet forberedte en infrastruktur for bygning af boligejendomme i den sydlige del. Siden er de gamle planer blevet aktiveret.

På toppen af en høj er en politistation, mens resten af området er tomt og tjener som en “foto- mulighed” for højrefløjspolitikere.
I korridoren mellem Ma’aleh Adumim og Jerusalem er der et bælte af arabiske byer – Anata, Azariya og Al Zaiyim.

Infrastrukturen omfatter opførelse af et “kløverblads”-kryds over motorvej 1, en motorvej med tre baner i begge retninger, fjernelsen af klipper for at fladgøre toppen og forberedelse til kloakering m.v.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Ude i fremtiden

Selve byggeriet i “E-1” ligger ude i fremtiden. Men nu kan interesserede parter gøre indsigelse mod projektet, og først når dette er behandlet, vil planen blive ført ud i livet.

Imens vokser kritikken mod Israel over projektet, også i Israel. Lederen af Meretz-partiet, Zahava Gal-On, opfordrer regeringen til at standse planen øjeblikkeligt.
– Netanyahu-regeringens politik har bragt Israel i international isolation, siger hun. Det er et sindssygt og uansvarligt træk for at forhindre oprettelsen af en palæstinensisk stat og ødelægge to-stats løsningen.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Byggeri i området vil berøre stedets beduiner, som bliver de første, der skades af projektet, siger en talsmand for disse beduiner, der lever i ti stammer med ialt 2300 indbyggere. Israel har planer om at forflytte beduiner, der bor nær Jerusalem, hvilket de modsætter sig

Enige om uenighed

Under statsminister Binyamin Netanyahus møde med kansler Angela Merkel i Berlinblev de “enige om at være uenige”, og der sigtes her ikke mindst til røret omkring “E-1”.

Merkel siger, at de havde drøftet emnet, og at hun havde givet udtryk for sin modstand mod projektet.


Artiklen fortsætter efter annoncen: