Dansk ulandshjælp støtter nu abort

Danmark arbejder for bæredygtig befolkningsudvikling gennem ”effektiv prævention og sikre aborter”, lyder det på Danidas hjemmeside.
Foreningen Respekt for Menneskeliv anklager i sit seneste blad udviklingsminister Christian Friis Bach (R) for at manipulere og skjule, at Danida rent faktisk støtter abort i udviklingslandene.

Christian Friis Bach

I en stort anlagt artikel citerer bevægelsens redaktør Torben Friis Danidas hjemmeside, hvor der langt inde på siden står: ”Den stigende befolkningstilvækst sætter i mange lande
og globalt verdens ressourcer under øget pres. Gennem fokus på kvinders rettigheder og muligheder, på seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder, herunder adgangen til effektiv prævention og sikre aborter, vil Danmark arbejde
for en mere bæredygtig befolkningsudvikling.”
Passagen med de mange plus-ord kan man finde i dokumentet ”Retten til et bedre liv – strategi for Danmarks udviklingsarbejde”.
Torben Riis mener, at udviklingsministeren
manipiulerer, når han med henvisning til dokumentet
skriver, at Danmark allerede har forpligtet sig til at
forsvare disse ”rettigheder”.
/sl