Krænkerne blev selv misbrugt

Hvorfor så mange sager om sexmisbrug i den
katolske kirke? Ny rapport afslører, at mange
præster selv blev misbrugt som barn.
Der er gennemsnitligt flere sexmisbrug i katolske kirker end i samfundet generelt. I Irland er hver fjerde mand blevet seksuelt krænket som barn. Derfor er mange krænkere selv blevet misbrugt.
– Mange af de krænkende præster blev selv udsat for
seksuelle overgreb som børn, og som studerende og unge præster led hovedparten voldsomt under seksualforskrækkelse, cølibat og en isnende ensomhed, skriver overlæge dr. med. John-Erik Stig Hansen i Katolsk Orientering.
Han har analyseret Keenanrapporten, der bygger på en afhandling af den irske socialforsker og psykoterapeut Ph. d. Marie Keenan. Rapporten bygger på internationale undersøgelser og Keenans egne undersøgelser og interviews med præster og
ordensbrødre, der er dømt for seksuelle overgreb mod børn og unge i Irland.
– Blandt mænd generelt har ca. 6 procent begået et
seksuelt overgreb på børn eller unge under 18 år. Nogle er serieforbrydere, og helt op til 24 procent af alle mænd i Irland er blevet udsat for en seksuel
krænkelse som ung. Blandt katolske præster er hyppigheden af overgrebsmænd ca. 6 – 9 procent og altså lidt højere end i den mandlige befolkning
generelt, skriver John-Erik Stig Hansen.
I Danmark blev ialt 39 overgrebssager analyseret af et uvildigt advokatfirma. Der var ikke grundlag for retsforfølgelse i nogen af sagerne.
Mellem 60 og 80 procent af seksuelle overgreb begået af katolske præster er homoseksuelle.
Hos befolkningen generelt er under 10 procent
af overgrebene homoseksuelle.
/sl