Kulturminister giver en opsang til kirkens præster

Hvis folket ikke kommer til kirken, må præsterne komme til dem, lyder det fra Danmarks nye
kulturminister Marianne Jelved (R). ”Jesus har kun vores øjne at se med”, siger hun.
– Folkekirken er ikke noget uden de mennesker, den
består af, og hvis folket ikke kommer til kirken, må kirken komme til dem, siger Danmarks nye kulturminister Marianne Jelved (R) til netavisen
Kirken i København.
Her giver hun præsterne en opsang: – Kirken har et ansvar for at gå ud og opsøge folk. Derfor har jeg heller aldrig forstået de præster, der mener, at folk
må komme til dem. At det, de er sat til, er at forkynde i kirken og ikke andet. Man må være
opsøgende.
– For mig er det centrale i kristendommen ansvaret for næsten. Med det som udgangspunkt, mener jeg, at man må kunne forvente, at præsten
bestræber sig på at være et eksempel – at være et menneske, der går ud og møder næsten, siger kulturministeren.
Hun ser Folkekirken som et af de bærende fællesskaber, der skaber sammenhængskraft
i Danmark. Men indrømmer samtidig, at hun ikke selv kommer i kirken ret tit:
– Jeg opfatter kirken i vores samlede institutionsbillede som en institution, der har betydning, fordi den er en af de institutioner, der kan skabe et forpligtende fællesskab. Det
synes jeg er værdifuldt, og det siger jeg, også selvom jeg ikke er en del af dette forpligtende
fællesskab. Jeg er godt nok medlem, men jeg er ikke aktiv i den forstand. Jeg er aktiv med andre ting, men glad for at der er nogle, der engagerer
sig i det kirkelige fællesskab, siger hun.

Fadervor

Man manglende kirkegang betyder ikke, at hun ikke har en tro. I efteråret deltog hun i en såkaldt klummestafet i netavisen og skrev her om sætningen
”Ske din vilje” i Fadervor:
– Det er en bøn om noget uden for den bedendes egen rækkevidde og kontrol henvendt til ”Fader Vor, du som er i himlen”. Derfor har bønnen en særlig betydning som trøst og opmuntring for deltagere i et
fællesskab i tillid til Fader Vor.
– ”Ske din vilje, som i himlen således også på jorden.” Uden forbehold beder vi om, at Vor
Faders vilje vil ske, sådan som den må ske i himlen, må den også ske på jorden… Uanset, hvad vi ser på jorden, så må vi have mulighed for og vilje til
at skelne mellem ondt og godt og se efter, hvad der er til det fælles bedste, og hvad der er til
vores næstes glæde. Og vi kan tro, hvad vi har hørt af Jesus.
– Som barn hørte jeg sætningen:
”Jesus har kun dine øjne at se med.” Den har fulgt
mig siden. For den siger, at vi ved, hvad Jesus har sagt, og vi ved godt, hver især, hvad der er rigtigt og forkert, du har øjne at se med.
/sl