Ingen pornolov til Danmarks børn

Hvis det står til politikerne i Danmark, er islandsk pornolov ikke et eksempel til efterfølgelse.En islandsk undersøgelse har vist, at børn som støder ind i porno på nettet, kan opleve det som et lige så stort overgreb, som hvis de var blevet udsat for seksuel krænkelse i virkeligheden.

Hverken Julie Skovsby (S) eller Mette Hjermind Dencker (DF) synes, at staten har ansvar for børns møde med porno på nettet.

I Island, hvor trykt porno i forvejen er forbudt, har det fået regeringen til at komme med et lovforslag om forbud mod porno på nettet.
For to år siden forbød den nuværende statsminister på Island, Jóhanna Sigurðardóttir, alle landets stripklubber med henvisning til, at de var dårlige for samfundet og skadelige for kvinderne, som arbejdede der.
Og argumentet om, at det både er skadeligt for kvinderne i det, og børnene som ser det, er nu grundlaget for lovforslaget.
Selvom lovforslaget ikke når at gå igennem før næste valg, er Jóhanna Sigurðardóttir ikke bekymret.

Større end partipolitik

– Der er ved at være stor konsensus omkring dette emne på Island. Vi har så mange eksperter – fra lærere til politi og dem som arbejder med børn, som siger, det er skadeligt, at dette er blevet meget større end parti-politik.
– I øjeblikket kigger vi på de bedste tekniske muligheder for at opnå det. Men hvis vi kan sende en mand til månen, må vi også være i stand til at takle porno på nettet.

Ikke statens ansvar

De danske politikere ligger meget langt fra de islandske i denne sag.
Mette Hjermind Dencker, familieordfører for Dansk Folkeparti, pointerer, at Dansk Folkeparti ser det som forældrenes ansvar at beskytte børnene – ikke samfundets. En holdning, som Julie Skovsby, familieordfører for Socialdemokratiet, bakker helt op.
– Mit udgangspunkt er, at det er vigtigt, at forældre og skoler løbende er i dialog med deres børn og unge om brugen af internettet.

Flere bagsider

Det er ikke en holdning, som foreningen Pornofrit Miljø er glade for.
– Det er et visionært og prisværdigt stykke arbejde, som Island har iværksat, og håbet fra Pornofrit Miljø’s side er, at den danske regering alvorligt vil skele til det arbejde, siger deres formand, Heidi Als Ringheim, og nævner nogle andre bagsider ved børns kontakt med porno.
– Porno påvirker børn og unge, så deres seksualitet bliver skævvredet, hvilket kan få meget uhensigtsmæssige følger for den generelle seksualitets udvikling hos den enkelte og ødelægge evnen til at indgå i fyldestgørende parforhold senere i livet.