Kampagnen i Afrika – og os

Netop mens du læser dette, er jeg formentlig midt i en kampagne i storbyen Garoua i Cameroun i Afrika.Udfordringen har arrangeret denne kampagne sammen med lokale kristne fra over ti forskellige kirker i byen.
Som taler har vi inviteret Per Hyldgaard fra Danmark. Året rundt taler han ved store kampagner med tusindvis af deltagere i Sydamerika, Afrika og Asien. Det er der nok ikke mange i vores lille janteland, der ved.
Men ud fra de erfaringer, man har gjort ved disse massemøder, og som vi flere gange har rapporteret om i Udfordringen, forventer vi store resultater. For Guds salvelse er åbenbart med Per Hyldgaard, når han prædiker det enkle evangelium. Tusindvis tager imod det gode budskab ved disse kampagner, ligesom mange også bliver helbredt.
Alt afgøres imidlertid af bøn. Derfor vil vi opfordre dig til sammen med Udfordringens øvrige læsere at bakke op om det, der sker lige nu, med din forbøn.
På den måde kan vi danskere være til velsignelse ude i verden – i stedet for at være kendt for det dårlige.
Bed specielt for Per og os, der er med ham, samt for de afrikanske kristne, som arrangerer og tager sig af opfølgningen. Nogle af Udfordringens læsere har allerede hjulpet økonomisk med gaver, så de fattige afrikanerne har kunnet gennemføre kampagnen.

Modstand er der altid

Desværre har en lokal kirkepræsident trukket ”sin” kirke ud og presset mange af de andre protestantiske kirker til at trække sig ud, ligesom han modarbejder kampagnen.
Begrundelsen er personlig og svær for udenforstående at fatte. Men bed også for dette specielle problem, for der er i høj grad brug for, at denne kirke bliver helet efter 20 års tåbelige konflikter og magtmisbrug.

Fortæl muslimerne om Jesus

Men lige nu handler det især om at nå muslimerne med det kristne budskab.
Gennem de mange år, hvor jeg har været involveret i radio-arbejde i dette område, har jeg lært muslimerne at kende fra en anden side, end vi ofte hører om.
De er som regel ikke fjendtlige og fanatiske mennesker. Nogle er naturligvis påvirket af ekstreme holdninger. Men mange er også hemmeligt åbne over for kristendommen, som de fx møder gennem de kristne radioudsendelser.
Vores håb er, at mange muslimer må opdage, at Jesus ikke blot er den store profet, som Koranen taler om, men at han er Messias – og at han er interesseret i at hjælpe dem.
Vi håber også, at mange moderne ikke-troende og mange frafaldne kristne, som er skuffede over kirkerne, må finde vej og opdage, at Jesus er større end de kirkelige og menneskelige begrænsninger.

Fortæl danskerne sandheden

Og måske tænker du, når du læser dette, at vi måske har endnu mere brug for en sådan forkyndelse og manifestation af Guds kraft herhjemme.
Men måske har vi haft vores chance i Danmark? I tusind år er evangeliet blevet forkyndt. Vi har alle muligheder for at tage imod budskabet og leve efter det. Men de fleste danskere har åbenbart besluttet, at det ikke er noget for dem.
Eller måske er det netop også et vrangbillede af kristendommen, som de har taget afstand fra?
Måske er det netop den udvandede og kompromisfyldte kirkelighed, som ikke appellerer til danskerne. Måske skulle vi igen begynde at forkynde og leve i overenstemmelse med Ny Testamentes kristendom?
Måske kan vi også finde nye måder at formidle ægte kristendom på til danskerne?
Ikke et nyt og udvasket evangelium, men den ægte vare i nye ikke-kirkelige former.

Af redaktør Henri Nissen