Missionér gennem arbejdet

Mission er at tjene Gud med sit arbejde der, hvor man er, var budskabet fra temadagen den 16.Halvtreds deltag-ere er samlet for at få inspiration til, hvordan man lever som kristen på sit studiested eller arbejde i Danmark og i udlandet. Og ikke mindst, hvordan man rejser ud som jobmissionær.

Steinar Opheim

Vi skal som kristne menigheder fjerne skellet mellem, hvad der er tjenester i Guds rige, og hvad der ”bare” er arbejde. Vi tjener alle Gud, og alle er vi kaldet til at arbejde. Det er budskabet på en inspirationsdag om jobmission lørdag den 16. Februar i København, afholdt af Jobmission.

Tro og arbejde integreres

De fleste af os går på arbejde eller i skole hver dag og er omgivet af andre mennesker, som måske ikke kender Jesus. Her har vi en fantastisk mulighed for at være ambassadører for vores tro, siger Steiner Opheim, der er leder af Tent, den norske udgave af Jobmission.
Han underviser i, hvordan vi ligesom Paulus skal integrere vores tro i vores arbejde. Steiner udfordrer vores tænkning om mission ved at spørge til, hvorfor vi i menighederne ikke også beder for skolelærere og sygeplejersker i Danmark, når vi beder for udsendte missionærer. De er jo i lige så høj grad i mission.

Ind i lukkede lande

Ydre mission forbindes ofte med den traditionelle form for missionær, der ansættes af et missionsselskab, siger Nikolaj Wibe, der koordinerer Jobmission i Danmark.
Jobmission er ikke som den traditionelle mission, i stedet ansættes man lokalt til et sekulært arbejde. På denne måde, kan man som jobmissionær nå ud til steder, hvor traditionelle missionærer ikke kan rejse hen.
Som jobmissionær bliver man ansat på sin faglige kunnen, og samtidig peger man som privatperson på Gud.
Denne tilgang giver adgang til mange muslimske lande, der godt kan nægte at give visum til missionærer, men ikke har noget imod at have kristne medarbejdere, siger Steiner Opheim. Samtidig forklarer han, hvordan det netop er i de relationer, der opbygges til kolleager eller studiekammerater, at man kan få lov til at vise, hvordan tro leves.

Som jobmissionær arbejder man ofte i ’lukkede’ lande. Derfor bliver der ikke skrevet offentligt om missionærerne og deres opgaver. Men der var 50 deltagere, da Jobmission i lørdags holdt temadag i København med Steinar Opheim som hovedtaler.
Ambassadør-funktion

Som kristne lever vi i mission hver dag, hele dagen, og det er noget af det, som Jobmission gerne vil skabe opmærksomhed om – hvad end man er i Danmark eller i udlandet, så er man ambassadør for Guds rige.
Af Ida Jensen Friis,
netværker i Jobmission