Luk øjnene op!

Danskerne er ikke uimodtagelige – derfor skal vi vidne i forventning om, at markerne er hvide til høst.
Jeg har fået på hjerte at dele to vigtige sandheder med jer alle. Det er sandheder fra Guds ord, som vores modstander i den grad har fået lov at tage fra Kristi legeme.
Af Torben Søndergaard
Forfatter, debattør og menighedsplanter

Ja, han har faktisk arbejdet rigtig hårdt for at holde dette skjult for os alle. Han ved nemlig, at disse sandheder ikke bare vil forvandle vore liv, men mange mennesker i vort land.
Jeg er selv begyndt at se frugterne af disse sandheder, idet mange mennesker er blevet frelst i Danmark og ud over landets grænser.

Jesus har AL magt

Det første jeg gerne vil dele, er noget vigtigt, Jesus siger i Matthæus 28,18-20:
Han siger: ”Mig er givet al magt i himlen og på jorden. Gå derfor hen og gør alle folkeslagene til mine disciple, idet I døber dem i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, og idet I lærer dem at holde alt det, som jeg har befalet jer. Og se, jeg er med jer alle dage indtil verdens ende.”
Læg mærke til det første, Jesus her siger: Mig er givet al magt i himlen og på jorden.
Jesus har, som han siger her, AL magt i himlen og på jorden. Den magt har han givet over til os, hans legeme, og det er derfor, at han bagefter kommer med disse ord: ‘Gå derfor hen og gør alle folkeslag til mine disciple…’ og slutter med at sige: ‘Og se, jeg er med jer alle dage indtil verdens ende’.
Når jeg ser på kirken i dag, ser jeg mange, der venter på en ny salvelse eller på at få mere kraft. Men dette hænger jo ikke sammen med Skriften, gør det?
I Det Nye Testamente er salvelsen Helligånden, og har du ham, har du allerede ALT, hvad du behøver, og ALT, hvad der er at få.
Det eneste tidspunkt, hvor Jesus sagde ”vent”, var til hans disciple, da de netop skulle vente på, at Helligånden skulle udgydes (ApG 2).
Efter dette sagde han ikke mere ”vent”, men ”gå ud og gør alle folkeslag til mine disciple”. Når du er blevet døbt med Helligånden, så er der faktisk ikke mere at få.

Bliv fyldt ved at give

Jeg tror selvfølgelig på, at det er vigtigt at blive fyldt op af Guds Ånd igen og igen. Men jeg oplever, at dette netop sker, når man giver Guds Ånd videre til andre. Du har fået det for intet, så giv det for intet.
Når du begynder at gå ud, vil du netop erfare, at Jesus er med dig, og at han har al magt i Himlen og på jorden. Du vil også erfare, at det er fra dit indre, at du bliver fyldt op, idet du giver ud af ham. Fra dit indre skal der strømme levende vand. (Joh 7,38-39).

– Luk jeres øjne op, se ud over markerne, de er hvide til høst, sagde Jesus.
Høsten er moden

Den anden ting, jeg har på hjerte, handler om høsten, og hvordan vi ser på den. Altså, hvordan vi ser på de mennesker omkring os, som endnu ikke kender Jesus.
Igen og igen hører jeg kristne sige, at danskerne er lukkede over for Gud. Men at sige sådan strider direkte imod Guds ord, og imod hvad der er sandt. Satan elsker det, hver gang denne løgn bliver sagt, da han ved, at han derigennem faktisk kan hindre os i at se mennesker frelst.
I Johannesevangeliet kapitel 4 kan vi læse, at Jesus giver sine disciple (og også os i dag) en vigtig lektion. Det er i forbindelse med den samaritanske kvinde ved brønden. Lektionen handler om, hvordan hans disciple ser på menneskene omkring sig. Det var sådan, at disciplene så samaritanerne som nogle, man ikke skulle bruge tid på; som et lukket folk, man helst skulle gå langt udenom.
Men Jesus så forbi alle disse rygter og ind til, hvad der gemte sig inde bagved. Han så dem ikke som lukkede, men som åbne. Han så dem som modne, klar til at blive høstet ind i Guds rige.
Derfor står der, at han måtte tage vejen forbi samaritanerne, selvom hans disciple helst ville gå udenom. Da den samaritanske kvinde havde taget imod evangeliet, vendte Jesus sig til sine disciple og sagde disse vigtige ord:
“Siger I ikke: Fire måneder tager det endnu, så kommer høsten? Men jeg siger jer: Luk jeres øjne op, se ud over markerne, de er hvide til høst.” (Joh 4,35.)

Danskerne kan frelses

Disse vigtige ord er livsforvandlende for vort land, hvis vi griber dem.
Sandheden er, at mange kristne i dag ser på danskerne, som disciplene dengang så på samaritanerne. Og dette er netop årsagen til, at man i dag ikke ser flere blive frelst. Vi går nemlig glip af høsten, som disciplene også ville være gået glip af høsten.
De fleste ved nok, at det kræver tro at bede for syge og se dem helbredt. Din tro bestemmer dine handlinger, hvilket igen bestemmer, hvilket resultat du ser. Lad mig forklare, hvad jeg mener.
Hvis du tror på, at syge vil blive helbredt, så vil du handle i overensstemmelse med denne tro. Det vil medføre, at du lægger dine hænder på de syge og ser dem helbredt. På samme måde er det, hvis du ikke tror på dette.
Men det, de færreste tænker på, er, at det på samme måde kræver tro at se mennesker blive frelst. Vores tro vil nemlig på samme måde bestemme vores handlinger, hvilket igen vil bestemme, hvilken resultater, vi ser.
Tror man fx, at danskerne er lukkede for evangeliet, vil man ikke gøre sig det store besvær at vidne for dem, hvilket igen vil medføre, at ingen bliver frelst.
Tror man, at danskerne er åbne for at lytte til en, men heller ikke mere end det, ja så vil denne tro igen påvirke, hvad man gør. Man vil da automatisk stoppe, når man når et vist punkt, i dette tilfælde at vidne for dem.
Dette vil medføre, at man vidner for mange, men man ser ikke rigtig nogen vende om til Gud her og nu.

Forvent omvendelser

Men nu kommer vi til det rigtig spændende. For tror du på det, Jesus siger, om at høsten allerede er moden og klar til at blive høstet ind? Så vil dette på samme måde påvirke, hvad du gør, hvilket igen vil påvirke hvilke resultater, du vil se.
Har du tro for, at mennesker er klar til at blive frelst, vil du ikke “bare” vidne og tænke, at dette var alt, du kunne gøre. Nej, da vil du gå hele vejen og forvente, at de vender om til Gud og bliver frelst. Det vil påvirke alt det, du gør, og det vil gøre, at du faktisk vil opleve, at mennesker bliver frelst. Ja, du vil opleve, at danskerne er modne, præcis som Jesus sagde det.
Jeg kunne fortælle rigtig mange vidnesbyrd om, hvordan dette virker. Igen og igen har jeg set, at kristne, som aldrig før har ledt nogle til frelse, pludselig får tro for dette, og da begynder mennesker at blive frelst rundt omkring dem.
Derfor er det så vigtigt, at vi får fat i dette, og derfor har Satan arbejdet så målrettet på at forføre os, da han ved, at dette kan forvandle Danmark.
Danskerne er virkelig åbne for evangeliet, som Jesus siger det. Og du har alt, hvad du behøver af kraft og salvelse igennem Helligånden til at gøre det, du skal.
Så det eneste, du mangler, er at få dine øjne åbnet for dette og begynde at leve det ud. Da vil du blive frimodig, og du vil se mennesker omkring dig blive frelst.
Hvor er det skønt at opleve mennesker vende om til Gud. Når du oplever dette, vil du føle en ny tilfredsstillelse og glæde.
Du vil opleve at være mæt, som Bibelen siger – Jesus siger: Min mad er at gøre Guds vilje. Det samme vil du også kunne sige.
Mit råd er, at du lader disse to sandheder synke ned i dit indre. Det vil ikke kun forvandle dit liv, men også mange omkring dig.


Artiklen fortsætter efter annoncen:(Fra bogen: Mission. Som Jesus kaldte os til det. Af Torben Søndergaard. Udkommer i efteråret 2013. Kan forudbestilles på torbenks@gmail.com)