Fra sygdom til sundhed

Du er velkommen til at skrive til mig og stille mig spørgsmål. Der vil blive bedt for alle brevemner. Ønskes en salvedug tilsendt, medsend da venligst adresseret og frankeret svarkuvert (normalkuvert 8,00 kr.). Salvedug kan ikke rekvireres over internettet.
Orla Lindskov Christensen
Anne Maries Vej 16
9000 Aalborg
– Orla@Udfordringen.dk.

Spørgsmål 1:

Jeg er bange for at gøre noget forkert

Kære Orla Lindskov
Hvor har jeg dog svært ved at tro på, at Guds kærlighed og nåde er med mig hver dag.
Jeg er nu en kvinde over 30 og har været kristen hele mit liv og har hørt utallige prædikener
om Guds kærlighed. Ordene trænger ikke ind.
Jeg tror næsten, jeg kan sige, at jeg har levet i frygt hele mit liv. Helt fra min barndom.
Jeg er opvokset i et troende hjem med troende forældre.
Men jeg kan nu se, at mine forældre var grusomt bange for at få Guds vrede ind i deres hus.
De sagde altid, at vi børn skulle adlyde dem og sandelig også adlyde Gud. Gjorde vi ikke det, ville vi komme ind under Guds vrede og så ville det ende med fortabelse.
Jeg glemmer ikke en juleaften, hvor min yngre bror og jeg kom op at slås om hinandens
julegaver. Far tog med en meget alvorlig mine vores julegaver fra os og sagde, at dem havde vi bestemt ikke fortjent, når vi havde syndet på den
hellige juleaften. Vi fik godt nok gaverne igen næste dag, da vi havde bedt sammen med min
far og bedt Gud om tilgivelse.
Jeg ville så gerne kunne leve med indre fred uden frygten for hele tiden for at komme til at
gøre noget forkert. Denne frygt gælder nemlig
nu ikke kun i mit forhold til Gud.
Den følger mig overalt. Frygten er med mig både på min arbejdsplads og i mit forhold til alle andre mennesker. Orla Lindskov, vil du godt bede over det problem samt over et par legemlige skavanker,
jeg døjer med. Jeg vil for resten også være taknemmelig, hvis du vil sende mig en salvedug.
Venlig hilsen K.

Svar 1:

Du har lært, at kærlighed er betinget

Kære K.
Man kan omtrent sige, at enhver menneskelig tanke eller handling udspringer enten af kærlighed eller frygt. Der findes nok ingen anden motivation, hvis vi skærer helt ind til benet. Alle andre begreber er kun afledning af de to. Fx er bekymring en afledning af frygt.
Meget af den frygt, vi som kristne kan lide af, kommer fra usandheder om Gud: – fx at man ikke kan stole på Gud, og at man ikke altid kan regne med Guds kærlighed. Og ikke mindst som i dit tilfælde: – at Guds accept af os mennesker er en betinget accept, hvilket betyder, at når du ikke opfører dig ordentlig, så bliver Gud vred og trækker sin kærlighed tilbage fra dig.
Og i forhold til andre mennesker og i forhold til dine arbejdskammerater: – hvis Gud ikke vil vide af dig og trækker sin kærlighed tilbage fra dig, hvis du fejler, så vil andre mennesker omkring dig nok også gøre det samme.
Du tror, at du er langt mindre værd i Guds øjne, end du i virkeligheden er. Hvor fik du de tanker fra?
Du skriver det faktisk selv:
– Fra de autoritets-personer, der var i din barndom, nemlig fra din far og mor. De har nok gentagne gange mindet dig om, at der er en Gud, som kan blive vred, hvis du begår fejl. Men det budskab er fra din far og mor. Ikke fra Gud. Alle mennesker kan begå fejl. Men det betyder ikke, at Gud bruger sin tid på at gå rundt og være vred på os alle.
Det var dine forældre, der lærte dig, at kærligheden fra Gud er betinget. Og det budskab har du taget med dig videre ud i dit liv.
Hvis du kommer til at gøre noget, Gud ikke bryder sig om, så er der overhængende fare for, at Guds vrede og evig fordømmelse rammer dig. Sådan lærte du. Du kender smerten ved afvisning fra dine forældre, som da din far tog julegaverne fra jer. Du har svært ved at forestille dig, at det kan være anderledes med Gud. Guds kærlighed er fremmed for dig. Derfor forestiller du dig, at Guds kærlighed er som ”kærligheden” i verden, nemlig den frygtbaserede ”kærlighed” med rod i en forestilling om en vred og hævngerrig Gud. Sådan kender jeg personligt slet ikke den Gud, som er Jesu Kristi far.
Men du har svært ved tanken om en Gud, du ikke behøver at frygte med den negative frygt. Men husk på, at den frygt, Bibelen taler om i vores forhold til Gud, er en positive frygt, som hedder ærefrygt, og det er noget helt andet.
Lad mig runde af med disse ord:
– Der er kun eet formål med livet, og det er, at vi lærer Gud at kende, dvs. sandheden om Gud. Kun i Faderen ved hans søn, Jesus Kristus, finder vi frelse og forløsning fra frygt. I forbindelse med at jeg har bedt over den salvedug, du ønsker, har jeg bedt om, at du i Jesus Kristus må opleve Gud, som han virkelig er.
Med venlig hilsen
Orla Lindskov

Min oplevelse:
Kære Orla Lindskov
Allerførst vil jeg fortælle dig, at jeg er rask, efter at du bad for mine syge knæ på Allerød
Bibliotek den 25. august 2012. Jeg skulle ellers have nyt venstre knæ den 11. september samme år. Men jeg fortalte lægerne på Hillerød Hospital, at
operationen ikke blev nødvendig, for jeg var blevet helbredt ved Guds kraft.
Jeg går og cykler nu helt i samme tempo som tidligere. Jeg har en bekendt, som skal igennem en knæoperation. Men hun vil helst undgå den operation. Hun er frisk på alle områder, men bare meget smerteplaget.
Jeg har fortalt hende om min oplevelse, og det vil hun også gerne opleve, for som hun siger:
– Tænk hvis jeg kunne blive fri for alle disse smerter.
Jeg vil meget gerne have tilsendt en salvedug til denne kvinde. På forhånd tak.
Med venlig hilsen
A.

Min oplevelse:
Kære Orla Lindskov
For et par år siden bad du for mig og sendte mig en salvedug. Jeg havde bl.a. besvær med min tyktarm og forfærdelige smerter. Mens jeg endnu havde salvedugen og sov med den hver nat, gik det godt. Men efter et week-end -ophold i forbindelse med et familietræf blev den væk. Da det jo derefter gik godt
med mave-tarm-problemet, affandt jeg mig med, at salvedugen var væk.
Men nu er så problemet med smerter i mave-tarm-regionen vendt tilbage, så nu vil jeg gerne bede om forbøn igen og om en ny salvedug.
Kærlig hilsen
A.