Ingen undervisning

Skoledagen er så småt begyndt at blive hverdag igen på de mange skoler rundt omkring i landet efter lockouten. Der er brug for undervisning. Men hvad med undervisning, når det gælder troen?
Måske lytter vi nogle gange lidt for meget til bibelundervisningen og for lidt til Guds undervisning/vejledning?

Misforstå mig ikke: Selvfølgelig har vi brug for undervisning i Bibelen. Det er noget at det bedste, jeg har modtaget i min opvækst. Men I Bibelen står der nogle bemærkelsesværdige ting om undervisning og Helligåndens rolle, synes jeg.
Jesus sagde, at når vi får Helligånden (talsmanden i Johs. 16,13), så vil Han vejlede os i hele sandheden. Paulus siger også et sted, at han egentlig ikke behøver at undervise sine tilhørere, for de har jo Helligånden til at gøre det! Hvad ville der ske i dag, hvis din præst sagde det?
– Kære menighed, i dag har vi noget lovsang og derefter sidder vi hver enkelt og lytter til den undervisning og vejledning, som Helligånden vil give jer…

Jeg blev så opmuntret af, at læse Lene Østergaard historie (på modsatte side). Det mindede mig om, at vi godt kan prøve at regne alle mulige ting ud, lave skemaer og programmer osv., men som en klog mand engang sagde: Hvis vi gør tingene i vores egen menneskelige kraft, så kan vi også kun forvente at frugterne bliver menneskelige. Hvis vi derimod gør tingene, fordi vi er vejledt af Gud, så kan selv de mindste handlinger blive til store velsignelser. Så samarbejder vi med den levende Gud!

Det var nok også derfor, at kristendommen voksede så hurtigt i begyndelsen. Hvis disciplene havde gjort det i deres egen kraft, så var det nok endt med en blanding af en lille borgerkrig og nogle velmenene breve og skrifter. De var jo helt almindelige mennesker! De kunne ikke noget særligt. Men da de vandrede i Helligåndens forudberedte gerninger, lykkedes tingene for dem.
Det er derfor, det er så vigtigt, at vi lytter til Helligånden og handler efter det vi hører, selv om det kan virke som ubetydelige ting. Du må selv finde ud af, om det er via din intuition, tanker, følelser eller noget andet, at Gud taler til dig. Det er individuelt, men han gør det og ønsker at bruge dig.

Af Henrik Engedal
ung@udfordringen.dk