Fra sygdom til sundhed

Du er velkommen til at skrive til mig og stille mig spørgsmål. Der vil blive bedt for alle brevemner. Ønskes en salvedug tilsendt, medsend da venligst adresseret og frankeret svarkuvert (normalkuvert 8,00 kr.). Salvedug kan ikke rekvireres over internettet.
Orla Lindskov Christensen
Anne Maries Vej 16
9000 Aalborg
– Orla@Udfordringen.dk.

Spørgsmål 1:

Jeg er bange for, at min mand går fortabt

Kære Orla Lindskov
Jeg skriver til dig, fordi der i mit ægteskab er et forhold, som konstant nager mig. Det er vedrørende min mands holdninger. Han er syg på 3. år. Det er i sig selv slemt nok. Det må du for resten også godt bede over.
Men det, der forekommer mig langt værre er, at han ikke vil tro på Gud og på Guds søn, Jesus Kristus.
Forleden sagde jeg til ham, at uden troen kan man gå fortabt. Det lo han først af. Men bagefter gjorde vores samtale om det emne ham nærmest rasende. Det var mærkeligt for mig, for min mand er ellers fredelig og omgængelig. Han er let at føre en samtale med, og vi har et godt ægteskab.
Han er blevet meget blød under sin sygdom. Jeg tænkte bagefter, om jeg havde sagt det med fortabelsen på en forkert måde. Det var jo ikke min mening at true ham eller få ham i dårligt humør. Livet er jo svært nok for ham i forvejen på grund af hans sygdom. Han ligger meget i sengen. Min mening var jo blot at nævne for ham fortabelsens mulighed, som den står beskrevet i Bibelen.
Måske kan du skrive lidt om mit problem. Fx hvor der står nogle steder om fortabelsen i Bibelen. Jeg vil jo så nødigt, at min mand skal gå fortabt.
En bekymret hustru

Svar 1:

Vi må vælge at tage imod Guds frelse

Kære bekymrede hustru
Det er et vigtigt emne inden for kristendommen, du her bringer frem.
Emnet fortabelse kan virkelig fremkalde forargelse hos mange. Emnet sigter nemlig personligt mod ethvert menneske, også dig og mig. Alle kan gå fortabt. Ingen er automatisk frelst. Frelse er et valg, vi må træffe i livet.
Ordet fortabelse kan nok fylde rigtig mange med frygt og bæven. Men fortabelsens mulighed kan ikke fjernes fra kristendommen, for så rykker vi tæppet bort under Jesu budskab. Budskabet om fortabelsens mulighed må bare ikke bruges som en trussel. Det var nok heller ikke det, der var din hensigt. Du vil, som du skriver blot så nødigt, at din mand skal gå fortabt.
Det, man har set, er ofte, at der hvor budskabet om frelse og fortabelse er blevet forkyndt i ånd og sandhed, der har det ført til menneskers omvendelse.
Nu angående Bibelens tale om fortabelsen: – Jesus Kristus talte jo selv om fortabelsen. Læs fx Matthæus-evangeliet kap. 7, versene 13 og 14: – ”Gå ind ad den snævre port; for vid er den port og bred er den vej, der fører til fortabelsen, og der er mange, der går ind ad den.
Hvor snæver er ikke den port, og hvor trang er ikke den vej, der fører til livet, og der er få, som finder den!”
Og vi hører i Jesu lignelser om det dybe svælg, om det grufulde mørke udenfor, hvor der er gråd og tænder-skæren. Vi hører om det fortvivlede råb: – ”Herre, luk op” – og vi høre det afgørende ord: – ”Du dåre, i denne nat kræves din sjæl af dig.”
Jeg har efterhånden mødt mange mennesker, der har et problem med fortabelsen. De beder om et svar; de spørger efter en løsning. Hvordan kan den evige fortabelse forliges med den almægtige Guds kærlighed?
En væsentlig del af svaret finder vi i Jesu ord, da han så ud over Jerusalem: – ”Jerusalem, Jerusalem, du som slår profeterne ihjel og stener dem, der er sendt til dig. Hvor ofte har jeg ikke villet samle dine børn, som en høne samler sine kyllinger under vingerne, men I ville ikke.”
Her ser vi, hvordan Guds kærlighed bliver standset af menneskenes modstand. Guds almagt der bliver standset af menneske-hjertets kolde mur.
Gud har givet mennesket frihed til at vælge enten frelse eller fortabelse. Det er livets alvor. Valget er vores ansvar. Det ansvar slipper man ikke udenom ved at pege på uløste gåder som denne: – hvorfor har Gud skabt mennesket, når han vidste, at mange mennesker ville stå ham imod og derved gå fortabt?
Svaret er, at Gud ikke kan frelse mennesker, der ikke bryder sig om at være i hans nærhed, mennesker, der ikke befinder sig godt i hans nærhed. Hvis han gjorde det , ville det jo være tvang. Himlen er et sted, hvor man er Gud nær hele tiden.
Heldigvis er det ikke os mennesker, der skal dømme om, hvem der frelses og hvem der fortabes. Den afgørelse ligger hos Gud. Håber mit svar kan være dig til hjælp.
Med venlig hilsen
Orla Lindskov

Brev:
Kære Orla Lindskov!
Tak for salvedugene, som jeg fik tilsendt for nogen tid tilbage til mig og min datter.
Jeg mener, at forbønnen virkede sammen med den øvrige behandling, så jeg nu kan gå normalt igen.
Min datters stofskifte er først nu begyndt at falde. Men det går den rigtige vej.
Med ønske om Herrens rige velsignelse og beskyttelse over dig, din familie og din tjeneste.
De venligste hilsener
En Taknemmelig

Svar:
Kære Taknemmelige
Det er godt at høre, at du nu kan gå normalt igen. Det er også godt, at forbønnen sammen med den øvrige behandling har gjort dig rask.
Vi må nemlig aldrig glemme, at lægerne og andre også arbejder for menneskers helbredelse og livets bevarelse og derfor er i Guds tjeneste. Det er de faktisk, hvad enten de tænker over det eller ej.
Forbøn er et gode. Lægernes arbejde er et gode.
Og vi må aldrig sætte goderne i krig mod hinanden.
Med venlig hilsen
Orla Lindskov

Vores oplevelse:
Kære Orla Lindskov!
Det er mig en stor glæde at kunne fortælle dig allerede i dag, at vi begge to, min mand og jeg, allerede for et par dage siden mærkede, at du havde bedt for os over den salvedug, vi modtog.
Hos min mand viste det sig ved, at hans livs-gnist igen blev tændt, og han er blevet mere oppe-gående og aktiv.
Hvad mig selv angår kan jeg fortælle, at en længe savnet hvile og en god nats søvn blev mig forundt. Jeg har fået en mærkbar hvile og fred, og jeg ved, at det er resultatet af din bøn. Hjertelig tak. I går oplevede vi imod vores forventning, at min mand fik fornyet sit kørekort.
Trods alderdommens ændrede livs-situation kan vi nu begge fortsætte vores livs rejse med glæde og fred. Tak for alt det gode, du gør. Jeg ønsker, at du fortsat må have kræfter og være rigt velsignet til din krævende og unikke gerning.
Kærlig hilsen
Et taknemmeligt ægtepar


Artiklen fortsætter efter annoncen: