Normisjon begynder nyt strategisk arbejde i Senegal

Efter 32 års missionssarbejde i Mali vil Normisjon nu starte nyt arbejde i nabolandet Senegal.

Normisjon vil nu starte pioner-mission i Senegal.
Foto: Henrik Guii-Larsen, Normisjon.

– I forbindelse med evakueringerne på grund af urolighederne i Mali blev missionærerne bedt om at overveje mulighederne for at starte et arbejde i Senegal.Vi blev klar over, at vi i Øst-Senegal finder en af de samme folkegrupper, som vi har arbejdet blandt i Mali, nemlig malinkéer. Ved at udvide arbejdet til dette område kan vi bruge vores ressourcer og kompetencen fra Mali, siger Anne Birgitta Langmoen Kvelland, der er international leder i Normisjon.
– Vi har oversat Det Nye Testamente og dele af Det Gamle Testamente til Kassonké. I Mali har sproget 150.000 potentielle læsere, men i Senegal kan vi nå 50.000 nye læsere med evangeliet på deres eget sprog, siger Kvelland.
Normisjons langsigtede mål er en malinkékirke i Øst-Senegal samt bedre levevilkår for befolkningen, fortæller KPK.
Bodil