Russisk våbensalg til Syrien får følger

Det planlagte russiske våbensalg til Syrien af S-300 antifly-missiler er ved at få vide internationale følger.

RUSSISK VǺBENSALG TIL SYRIEN FǺR
VIDE INTERNATIONALE FØLGER

Ifølge det London-baserede arabiske dagblad “Al-Awsat” er der opnået en aftale mellem Israel og Rusland om, at Moskva ikke leverer disse våben til Syrien mod at Israel til gengæld vil indvilge i, at russiske tropper bliver en del af FN’s fredsbevarende styrke, UNDOF, på Golan-højderne.

Hvis bladets historie er korrekt, oplever man nu en international byttehandel af dimensioner – aflysning af våbensalg mod stationering af soldater.

Bladet oplyser, at justitsminister Tzipi Livni, der ligeledes er leder af Israels forhandlingsteam med palestinenserne, i tirsdags aflagde besøg i Moskva for at drøfte en genoptagelse af den amerikanske udenrigsminister, John Kerrys, Mellemøst-fredsmission – og at de russiske våbenleverancer til Syrien ikke var på tale.

Den arabiske avis skriver imidlertid, at Livni mødtes med den russiske udenrigsminister, Sergei Lavrov, for at drøfte de russiske leverancer af våben, men dette har ikke kunnet bekræftes.

Våbensystemerne, som Israel har betegnet som “en ændrer af spillet”, skulle være leveret om et år, men det menes nu, at de vil kunne overføres til Syrien så tidligt som om nogle få uger.

I henhold til aftalen indgået i FN efter afslutningen af den syrisk-israelske krig i 1973 må
ingen permanente medlemmer af Sikkerhedsrådet deltage i FN-styrken. Israel og Syrien skulle nu, under FN’s auspicier, ændre denne klausul, men dette er urealistisk som følge af situationen i Syrien.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Rusland gav først udtryk for interesse i at deltage i fredsstyrken, da Østrig meddelte, at det ville trække dets 380 soldater ud af den internationale styrke på 1000 mand. Siden har Fiji indvilget i
at øge dets FN kontingent på 183 mand med yderligere 380 soldater.

Fiji

Eftervirkninger af den russisk-israelske “studehandel” mærkes så fjernt som på Fiji-øerne, der i årevise har sendt tropper til FN-styrken i Mellemøsten. Nu siger Fijis fungerende statsminister, Frank Bainimarama, at Rusland vil hjælpe Fiji til at bidrage til SN-styrken, og at dette fremmes af Fijis forsvarsforbindelse med Australien, som har banet vej for det russise partnerskab.


Artiklen fortsætter efter annoncen:– Fiji er ikke i stand tilat sende soldater til sådanne FN-brændpunkter uden hjælp fra større lande, siger oberst Jone Baledrojadroka, tidligere chef for Fijis landstyrker. Russerne må levere os udstyr. Moskva har dets egen interesse i Mellemøsten og bruger Fiji-sodater som en slags lejetropper