3400 år gammel sfinx-del fundet i Israel

Israelske arkæologer har gjort et enestående fund: resterne af en sfinx med en inskription af en farao.
Det var under de fortsatte udgravninger i Hazor – engang den største bebyggelse fra den bibelske æra – at arkæologerne professor Amnon Ben-Tor og dr. Sharon Zuckerman, stødte på levnet af en 3400 år gammel sfinx fra Egypten med en hieroglyfisk inskription af navnet på kong Mycerinus, der herskede i Egypten omkring år 1300 f. Kr

Denne konge var blandt de faraoer, der byggede pyramiderne i Giza, nær Cairo. Inskriptionen paa den fundne sfinx er indgraveret mellem forpoterne og ligner menneskehænder..

Sfinxen er af kong Mycerinus – den eneste af sin art i verden, inkl. i Egypten – og er den eneste kongelige sfinx skulptur fundet i hele Levant-området (den østllige del af Middelhavet).

Sammen med navnet på kongen var en hieroglyfisk inskriptiopn med ordene” Elsket ved gudelig manifestation som gav ham evigt liv”.

Ifølge Ben-Tor og Zuckerman antyder teksten, at sfinx’en sandsynligvis hidrører fra den gamle by Heliopolis (byen On i Biblen), nord for det moderne Cairo.

Der fundne fragment er af grant, er cirka 30 centimer høj og vejer 40 kilogram.. Det menes, at den originale fuldstændige skulptur vejede omkring 500 kg. Det blev fundet nær paladsets lagerrum.

Sfinx-resterne blev fundet i den ødelagte del af Hazor, dengang den vigtigste stad i den sydlige del af Levanten med omkring 20.00 indbyggere. Det er den største udgravning fra den bibelske æra i Israel og omfatter omkring 200 acres. UNESCO har enerkendt stedet som tilhørende verdens-arven.

Hazors størrelse og strategiske beliggenhed på en rute der forbandt Egyten med Babylon kulturelt og handelsmæssigt, gjorde stedet til det vigtigste af de kongeriger, som et omtalt i Biblen (Josva-bogen 11:10)


Artiklen fortsætter efter annoncen:Israelitternes erobring af Hazor banede vej for deres bemægtigelse af Cana’an, Byen blev genopbygget og befæstet af kong Salomon og blomstrede i Ahabs og Jeroboam II’s dage, indtil den blev endelig ødelagt af assyerne i 732 f. Kr.

Sfinx’ean menes enten at være blevet bragt til Israel i det andet årtusinde f. Kr. under det dynasti af konger; der er kendt som Hyksos, oprindeligt fra Cana’an. eller at være kommet hertil i det ca. 15.
århundrede f. Kr. da Cana’an var under sgyptisk styre. Den var forentlig en gave fra kongen af Egypten til kongen af Hazor, dengang den mest betydningsfulde by i regionen.

Det hebraiske Universitets arkæologiske institut påbegyndte udgravningerne i Hazor i midten af 1950-tallet og fortsatte det næste årti under ledelse af den navnkundige aræolog, professor Yigal Yadin. Udgravningen standsde, en blev gnoptaget i 1968-70 og påny i 1990.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Mens kampen i Egypten om en ny leder fortsætter umindsket, har disse israelske arkæologer fundet beviser på, at der tusinder af år tilbage var en egyptisk hersker – i det nordlige Israel.

Poterne af den ældgamle sfinx fundet under den arkæologiske udgraving.