Gud var der alligevel

s6_Nissen, Henri_(FRITSKRABT)_CMYK_2894Det er fantastisk at læse om forskeren på side 3. Mange andre kan også fortælle om, hvordan de fik en bekræftelse, da de afprøvede, om Gud virkelig er til. Men det normale er, at vi oplever i forhold til, hvad vi tror.

Sådan har Gud åbenbart skruet det sammen, at ”den som søger Gud, må tro på, at han er til og lønner dem, der søger ham”, som der står i Bibelen. (Hebr.11)
I tro griber vi det, uanset om vi er kloge eller ej.
Troen – eller skal vi blot sige åbenheden – overfor det overnaturlige lukker en ny verden op for os.
Men i den overnaturlige verden er der ikke blot gode, men også forførende og onde magter. (Bibelen taler om en djævel og en masse faldne engle og dæmoner.)
Mange søgende famler alle mulige andre – alternative – steder efter dét, som allerede findes i kristendommen. Men heldigvis finder mange af de søgende til sidst frem til freden og frelsen i troen på Jesus Kristus.
Hvorfor tror åndeligt søgende ikke, at kristendommen har svaret? Er det måske, fordi den officielle kirke har været låst fast i det samme materialistiske verdensbillede, som den vestlige verden har ladet sig begrænse af? Her er den åndelige virkelighed stort set er udeladt. Den ”kristendom”, der er blevet tilbage efter den tilskæring, er kun filosofisk og uden den åndelige kraft, som kan forandre vores liv.
Heldigvis er der stadig flere troende på græsrodsplan, der selv afprøver evangeliet og opdager dets kraft.
Det er vejen frem for alle, som ønsker at opleve kraften i kristendommen. Vi må tro – og gå i tro.
Hvis man fx – som forskeren på side 3 – selv oplever helbredelser, når man beder for syge, så véd man, at kristendommen er mere end en god livsfilosofi.
Så véd man, at når Jesus fortalte sine disciple om Helligånden, som skulle komme efter ham og give dem kraft, så var det ikke blot en god stemning, han talte om. Det var en åndelig kraft, det var Gud selv, som kunne helbrede, vejlede osv. Nøjagtig, som han havde vist dem og fortalt dem.
Det var den form for tro og kristendom, som forvandlede det brutale Romerrige, og det er den tro, der igen kan forny vores kultur og give disillusionerede moderne mennesker håb og forandring – og tilmed evigt liv efter døden.
Men det begynder med et skridt i tro.