Livet før læren

s15_usLivet over læren6I forbindelse med Det Danske Missionsforbunds 125 års jubilæum er der netop udkommet en jubilæumsbog med titlen Livet over læren.

Liv og lære hører naturligt sammen. Der er ikke tale om liv uden lære, men om livet før læren. Baggrunden for dette udtryk er, at Det Danske Missionsforbundet er opstået som en vækkelsesbevægelse (1888), hvor fokus var den enkeltes livsforvandlende møde med Gud.
Dog er det ikke Missionsforbundets historie gennem de sidste 125 år, der kan læses om, men blot de sidste 25 år.
Som det beskrives i forordet, er det ikke en kronologisk historiebog, men mere nedslag, der i glimt fortæller om Missionsforbundets liv og virke gennem de seneste 25 år. Bogen giver ikke blot et tidsbillede af Det Danske Missionsforbund, men i lige så høj grad af det samlede kirkeliv i Danmark.
Der har været mange bidragydere til bogen. Det betyder, at sprogbruget er varierende, og indholdet er for de fleste bidrag rammet præcist ind under en sigende overskrift.
Flere af kapitlerne har en tekstboks med resume, eller hvor der fremhæves pointer. Det virker godt. Ligeledes er der ved flere afsnit også litteraturhenvisning – en brugbar funktion for den, der gerne vil vide mere.
Historien er med til at fortælle os, hvem vi er og hvorfor, og hvad vores fremtidige opgave kan defineres som. Historien understreges af mange billeder, såvel af personer som af begivenheder. Hyggeligt at møde et kendt ansigt.
På trods af, at bogen er en jubilæumsbog, handler den ikke kun om det skete, men der er også givet plads til fremtidsperspektiver. De beskrives som den levende frikirke, som i samklang med øvrige danske kirker vil spille en rolle i fremtidens kirkebillede. Et væsentligt bidrag – samlet i følgende citat:
”Det er i mødet med den evigt uforanderlige og stadig nyskabende Gud, at fremtidens kirkeliv skal finde sin udtryksform.”
Det er en noget kompakt bog på trods af billedmateriale. Mange ord, tætte tekstsider opdelt i 13 kapitler med overskrifter, der i sig selv viser Det Danske Missionsforbunds liv og virke.
Afslutningsvist er der navne- og stikordsregister, hvilket gør bogen anvendelig som opslagsbog.
Jeg synes, at bogens omslag, specielt forsiden, er kedelig og intetsigende. Jeg havde personlig gerne set billeder, der udtrykker glæde og liv – de viste billeder er lidt indforståede.
Bogen er blevet til i en arbejdsgruppe bestående af Frede Byg, Ib Sørensen og Bjarne Nederby Jessen

Bjarne Nederby Jessen (red.):
Livet over læren
328 sider • 199 kr.
Det Danske
Missionsforbund