Pinsekirkerne rykker tættere sammen

Tonny Jacobsen har de seneste syv år været formand for Pinsekirkernes præste-og ledernetværk Frikirkeleder, som nu også bliver et samlende organ for kirkerne.
Tonny Jacobsen har de seneste syv år været formand for Pinsekirkernes præste-og ledernetværk Frikirkeleder, som nu også bliver et samlende organ for kirkerne.

Pinsekirkerne har traditionelt været meget uafhængige – også af hinanden, men gode erfaringer og styrken ved at stå sammen har fået fælleskaberne til at formalisere samarbejdet.

På generalforsamlingen på Sommercamp i Mariager besluttede de danske Pinsekirker at styrke både samarbejde og struktur.

– Fra begyndelsen havde Pinsebevægelsen i Danmark en indbygget protest mod at blive institutionaliseret, fortæller Tonny Jacobsen, som er formand for bestyrelsen bag det nye kirkefællesskab.
– De var bange for, at alt for mange vedtægter ville kvæle det åndelige liv i menigheden. Desuden var der også en splittelse mellem den Apostolske Kirke og Pinsekirken, hvor den første satsede på mere organiseret struktur, og Pinsekirken definerede sig modsat.
Tonny Jacobsen er rigtig glad for, at den udvikling er vendt.
– Jeg har ønsket mig en mere tydelig struktur i alle de 25 år, jeg har været præst i fællesskabet, forklarer han.

Lettere at hjælpe

Han understreger, at det er en forandring, som har været undervejs længe. Allerede for 15 år siden stod Pinsekirkerne bag præste- og ledernetværket Frikirkeleder, som har været med til at styrke samarbejdet mellem kirkerne.
Desuden er de fleste pinsekirker medlemmer af Frikirkenet, hvor samarbejdet også vægtes højt.
– Erfaringen har lært os, at det ikke er så skidt alligevel, det med at forpligte sig. Desuden efterspørger de yngre ledere det i høj grad. Det har været vanskeligt for dem at regne den uformelle struktur ud, forklarer Tonny Jacobsen.
Han synes også, at det er et stort behov.
– Når vi er isolerede, står vi svagt, hvis der kommer svære tider for kirken. Vi vil stadig være selvstændige, men når vi styrker fællesskabet, får vi lettere ved at hjælpe hinanden.

Nyt navn

De nye ændringer betyder i praksis, at det ikke længere bare er pinsekirkernes ledere, som er tilknyttet Frikirkeleder, men også kirkerne.
– Så vi arbejder på at finde et nyt navn til vores netværk, som også giver mening udadtil, fortæller Tonny Jacobsen.
Desuden kræver de nye vedtægter, at den enkelte kirke tilknytter to rådgivere, og at alle præster i kirkerne har en mentor.
– Netværket bestemmer ikke, hvilke rådgivere det skal være, så der er stadig en stor frihed i organiseringen.

Vil plante kirker

Udover at styrke fællesskabet mellem de enkelte menigheder skal den nye struktur også give nogen mandat til at fremsætte fælles visioner.
– Vi har allerede talt om fire punkter, som vi gerne vil sætte fokus på som landsdækkende Pinsekirke. Vi vil gerne plante flere kirker i Danmark. Vi vil gerne blive endnu bedre til at sætte nye unge præster og ledere igang. Vi vil gerne styrke vores børne-, teen- og ungdomsarbejde, og så vil vi gerne lægge mere fælles vægt på missionsarbejde i udlandet, forklarer Tonny Jacobsen.