Børn og tro

Bjarne Nederby”Lad de små børn komme til mig…” siger Jesus – og det gælder også i dag. Jesus elsker børn og ønsker at have nærkontakt med dem og brugte ofte børn som eksempler.

En dag kom nogle kvinder med deres børn til Jesus for, at han skulle velsigne dem. Et rigtigt godt og naturligt ønske for nogle mødre, der ønskede det bedste for deres børn. Disciplene ville jage dem væk. De syntes, at Jesus havde langt vigtigere ting for. Og her er det, Jesus siger: Lad de små børn komme til mig, dem må ingen hindre.

Desværre har mange børn i vor tids Danmark svært ved at møde Jesus og evangeliet. I rigtig mange hjem er evangeliet en ukendt verden, som man ikke beskæftiger sig med og måske endda rynker på næsen af, hvis det bringes på bane. Børnene kommer ikke i kirke, søndagsskole eller bibelklub. Forældrene forhindrer børnene i at møde Jesus gennem evangeliet.
I skolen er det de færreste børn, der kommer i nærkontakt med evangeliet. Forkyndelsesdelen er fjernet fra kristendomsundervisningen for længe siden, og i bedste fald får børnene bibelhistorie, ikke så ringe, men nogle steder fylder de fremmede religioner mere end kristendommen.
I mange folkekirker har man indført minikonfirmandundervisnig – og det er rigtig godt, men ikke nok.
Danske menigheder har i dag en meget stor udfordring i at nå børn med evangeliet, dels menighedens egne børn, dels de børn, der ikke har kontakt med nogen menighed.
Vi må som kirker og menigheder i folkekirken, frikirkerne og den katolske kirke ud og møde børnene, der hvor de er.
Man kan naturligvis godt invitere børnene til bibelklub i menigheden, men endnu bedre er det, hvis menigheder bevæger sig uden for kirkebygningen og opretter børneklubber i beboelseskvarterer, der hvor børnene er. Det sker allerede flere steder, men der er hårdt brug for, at endnu flere menigheder tager udfordringen op og går i gang. Det kan man få stor hjælp til gennem ”Børn & Tro” (tidligere Evangelisk Børnemission), som omtales side 4 i denne avis.

Jesus har stor tiltro til børn og bruger dem ofte i sin forkyndelse. ”Hvis I ikke bliver som børn, kan I slet ikke komme ind i Guds rige”. Han bruger børnene som forbilleder. Skal vi så i dag holde børnene væk fra evangeliet? Nej vel!
Bring børnene til Jesus og til personlig tro på ham som deres frelser.