Tro er Guds gerning

Robert Bladt Teolog, præst og  generalsekretær i KFS
Robert Bladt
Teolog, præst og
generalsekretær i KFS

Så hvad skal du gøre?

Jesus taler om evigt liv og om, at han, Menneskesønnen, vil give den mad, som består til evigt liv. (Joh. 6:24-35) Straks begynder de jøder, han talte til, at tale om, hvad de skal gøre. Præcis den samme trang ligger i os.

Spørger jeg mig selv, hvorfor Gud skulle elske mig, kommer jeg helt naturligt til at tænke på, hvad jeg har gjort for Gud, hvad jeg har ofret for Gud, hvor trofast jeg har været over for Gud. Jeg har kendt Gud så længe, at jeg også korrigerer mig selv i den måde at tænke på, men trangen til at fortjene Guds kærlighed ligger dybt i mig.
Kun Gud kan gøre Guds gerninger. Guds folk skal ikke forsøge at gøre Guds gerninger. Guds gerninger skal derimod forkyndes, huskes og give os anledning til at prise Gud. Guds gerninger skal føde en glæde i os, som skal give os kræfter til at gøre vores gerninger.
Hvad er Guds gerninger da? Ligesom den ene Gud er tre personer, sådan gør Gud grundlæggende tre gerninger: Han har skabt os, han har frelst os, og han føder troen i os. Jamen, når jeg tror på Gud, så er det vel, fordi jeg har valgt at tro? Nej. Troen er Guds gerning, Helligåndens gerning. Den skal vi ikke tage æren for eller forsøge at presse frem i egen kraft.
Vi skal finde ind i glæden over Guds gerninger mod os og begynde at gøre vores gerninger, nemlig at ære Gud med vores liv ved at elske vores medmennesker.

Fra bogen ”Anno Gratiae” af Robert Bladt.