Israel opretter feltlazaret på Filippinerne – sender 150 soldater

Israel, der har megen erfaring i  nødhjælp til katastroferamte områder, er nu ved at oprette et feltlazaret i Tacloban på det tyfonhærgede Filippinerne og har samtidig sendt 150 soldater, læger, sygeplejersker,  røntgen- og laboratorie-personnel, apotekere, traumaeksperter og eftersøgnings- og redningsfolk dertil.

 

Hertil kommer 100 tons af medicinalvarer, tæpper  m.m.

 

Israel er en betydelig militærmagt og har parallelt hermed en militær redningstjeneste, der er kommet mange katastrofehærgede lande til undsætning,  hvorsomhelst i verden og med hurtig udrykning.

 

Allerede for flere dage siden sendte Israel en række specialister på forskellige områder til Filippierne for i samråd med sagkyndige på stedet at vurdere, hvilken form for hjælp ville være bedst.

 


Artiklen fortsætter efter annoncen:Derefter blev de israelske eksperter mobiliseret og sendt med israelske fly de næsten 10.000 km til Filippinerne.

 

Den israelske hjælpeindsats er på niveau med den, der blev iværksat efter naturkatstrofen på Haiti.


Artiklen fortsætter efter annoncen: 

– Israel har sagkundskaben, ikke mindst  fra de tragiske episoder, der sker nu og da  i Israel, siger Shahar Zahavi, leder af “IsraAid”-organisationen, hvis opgave er at skaffe hjælp til  katastroferamte lande.