Velkommen til den ægte jul

Af redaktør Henri Nissen
Af redaktør Henri Nissen

’Julens Udfordringen’ er julenummeret af den kristne ugeavis Udfordringen. Nogle abonnenter deler ekstra eksemplarer af julenummeret ud til venner og bekendte, gode naboer eller helt tilfældige postkasser i deres by.

Grunden til, at vi laver dette specielle julenummer, er at julens indhold er blevet ”stjålet”…

Jesu fødselsdag

Julen er jo Jesu fødselsdag. Men hvorfor er der grund til at fejre den?
Fordi Jesus er Guds redningsplan for os mennesker.
Kort sagt skabte Gud mennesket til at leve i uskyldig glæde og ubekymrethed – i Paradis.
Men vores forfædre lod sig friste af det onde – symboliseret af en slange. Slangen Satan bildte Adam og Eva ind, at de kunne blive lige så kloge som Gud, hvis de gjorde oprør og tvivlede på Guds ord.
Men i stedet blev de ulykkelige og skyldbetyngede. De anklagede hinanden.

Det tabte Paradis

Efter at de blev jaget ud af den harmoniske Edens Have, kom mennesket længere og længere ud i det onde. I de første kapitler af Bibelen kan du læse om, hvordan den ene af Adams sønner, Kain, dræbte sin bror Abel af misundelse. Snart fulgte alle de andre synder, som mennesker siden har lidt under.

Gud griber ind

Efter at Gud mange gange og på mange måder havde forsøgt at kommunikere med mennesket – fx gennem De 10 Bud og profeterne – besluttede Gud til sidst at sende Jesus, som i Bibelen kaldes Guds søn.
Han blev født af en ung pige, Maria, i en stald i Betlehem.
Selv om han åbenbart bare var et fattigt lille barn, kom nogle astrologer rejsende fra østerlandene, fordi de havde set en stor stjerne, som tydede på, at en mægtig konge var født. (Se side 23). Også nogle hyrder oplevede engle midt om natten og kom for at se, hvad der var sket. Englene forkyndte, at barnet ville skabe fred på jord – i mennesker, der tog imod.

Syndebukken

Som voksen fortalte Jesus gennem tre hektiske år, hvordan det var meningen, at vi skulle leve. Hvordan vi kunne få tilgivelse og blive forsonet med Gud. Nemlig gennem hans korsfæstelse, hvor han blev ofret som en syndebuk for al verdens synd.
Jesus viste sin autoritet gennem de helbredelser og mirakler, som han udførte så mange af. Inden han forlod denne verden, gav han autoriteten videre til dem, der ville være hans efterfølgere.
I de første århundreder spredte kristendommen sig derfor med stor hast i hele den daværende kendte verden.
Romerriget og andre brutale riger brød sammen efter først at have forfulgt de kristne. Sådan kom kristendommen også til Danmark. Kirken levede ikke altid op til Jesu ord, men jævnligt blev kirken og befolkningen fornyet gennem enkeltpersoner og åndelige vækkelser. (Se fx side 15 om Grundtvig.)

Kristen idag – men på den fede måde

Også i dag er det muligt at tage imod Jesus, få tilgivelse og lade hans hellige ånd forvandle ens liv. Også i dag kan man opleve overnaturlig helbredelse. (Se fx interviewet med Rakel, Mogens  eller brevkasserne.
Når du har en personlig tro og relation til Jesus, er det almindeligt at opleve den slags overnaturlig hjælp. Du kan også bede for andre, så de bliver raske på grund af Guds kraft.
Jesus er den samme i dag, som i går, ja til evig tid.
Jesus er ikke bare et godt menneske. Han er også Guds søn og Gud selv. Faktisk lover Bibelen, at dem, der tror på Ham, ”ikke skal fortabes, men have evigt liv”. (Johs. evangeliet 3,16).
Når du som kristen dør, vil din personlighed derfor fortsætte med at leve for evigt. Selv om kroppen dør, vil din ånd leve videre. Mange nærdøde eller genoplivede kan fortælle om dette. (Se fx side 18.)
Derfor er det meget vigtigt, at vi tager imod Guds udstrakte redningskrans, mens vi lever.
Jo før, des mere gavn får vi af det – allerede her og nu.

Jul med Jesus

Julen er en god anledning til at tage imod Jesus – igen.
Julens Udfordring giver nogle ledetråde. De gamle julesalmer fortæller også det gode budskab. Syng dem! Lad ikke julens indhold drukne i nisser og underholdning, men find ro til at bede til din Skaber og Frelser i denne jul.
Jesus lover i Ny Testamente, at ingen banker forgæves på himlens dør. Og dem, der åbner hjertet for ham, vil han have fællesskab med gennem sin hellige ånd.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Tro til daglig

Når vi så har taget imod Jesus, gælder det om at leve i tro. Det er en god idé jævnligt at læse i Ny Testamente og få relevant undervisning, fx gennem kristne bøger. Det er også vigtigt at have et fællesskab med andre, der tror. Det kan være en frikirke (som Lærke på side 19) eller en levende menighed i folkekirken, eller nogle gode kristne venner, som man kan dele liv med.
I julen og påsken gjorde Gud alt, hvad der er nødvendigt for, at vi kan få et godt liv – og evigt liv efter døden. Men vi må selv tage imod gaven og holde fast i det nye liv. Praktisere det.
Vær forberedt på, at det ikke altid er let. Du vil blive angerebet af tvivl, fordi verden omkring dig ikke altid forstår den åndelige virkelighed.
Det er også derfor, vi udgiver Udfordringen. For selv om vi måske har været troende i mange år – ja, hele livet – så har vi brug for at give troen noget at leve af, så den ikke drukner i hverdagens bekymringer.

Glædelig Jul!