Det er jo lige her!

Af Henri Nissen Redaktør
Af Henri Nissen
Redaktør

De fleste danskere har i virkeligheden et vrangbillede af, hvad kristendom er for noget.

For mange er kirken ligesom brandvæsnet. Når vi får brug for det, sender vi bud. Men indtil da handler vores liv om arbejde, penge og underholdning.
Men der er også nogle danskere, som er åndeligt søgende. De kan godt se, at der må være mere end det materialistiske. Måske har de haft åndelige oplevelser, som viste dem, at der var mere mellem himmel og jord. Måske håber de bare, at der er en mening med livet. At vi ikke blot er meningsløse tilfældigheder.

Desværre forventer mange ikke at finde noget i kristendommen. De ser måske kun en halvstatslig instititution med en stivnet religiøsitet. De oplever præster, som direkte og indirekte udtrykker, at de ikke selv tror. For i den teologiske uddannelse har præsterne lært at fokusere på den rent intellektuelle erkendelse fremfor på åndelige erfaringer. Og i mange år har man på universiteterne undervist, som om mirakler og overnaturlige fænomener slet ikke fandtes.
Er der så noget at sige til, hvis åndeligt søgende tror, de skal til Østen for at aflure hinduerne deres åndelighed og okkulte fænomener?

Men vi er nogle, der har opdaget at det altsammen findes i kristendommen. I den originale kristne tro, vel at mærke. Ikke i de moderne tilpasninger og bortforklaringer, men i Ny Testamente. I Jesus og hans ord.
Der findes ikke det åndelige fænomen i den alternative verden, som ikke overgås i den kristne tro af noget langt bedre. Intet er stærkere end Helligåndens kraft. I den ægte kristne tro kan vi få dækket vores dybeste behov.
Men det kræver, at vi fokuserer på kristendommens kerne, Jesus. Han er nøglen.
Som Paulus skrev i Kolossenserbrevet 2:
”Pas på, at I ikke bliver fanget ind af forførende filosofier og indholdsløse ideologier, der ikke er baseret på Kristus, men på menneskelige traditioner og religiøse regler. For i Kristus er hele Guds væsen åbenbaret i menneskelig skikkelse, og alt, hvad I har brug for, kan I få fra ham. Han er den højeste hersker, og alle andre magter og myndigheder i universet er underlagt ham.”