Hvordan bliver man egentlig frelst?

Af Torben Søndergaard  Evangelist og leder af online-bibelskolen ”Pionerskolen”
Af Torben Søndergaard
Evangelist og leder af online-bibelskolen ”Pionerskolen”

Den kristne kirke forkynder frelse gennem Jesus Kristus, Guds søn. Men hvordan bliver man frelst, og er en enkelt ”frelsesbøn” nok? spørger denne uges kronikør Torben Søndergaard.

Det bedrøver mig virkelig at se, hvor langt væk vi er kommet fra det sande evangelium, vi læser om i Bibelen. Det er lige før, jeg vil påstå, at 90 procent af alle kristne, som kommer i kirkerne i dag, faktisk aldrig har hørt evangeliet forkyndt, som vi læser det i Bibelen. Uden for kirken er det derfor endnu færre.

I Bibelen læser vi, at Jesus kom for at frelse os fra vores synd. Ja, han kom ikke for at frelse os i vores synd, men FRA vores synd. Dette sker ved, at vi vender os væk fra vores synd over til Gud, og ved troen på Jesus får et nyt hjerte.
Men det er ikke nok, at vi omvender os til Gud. Jesus siger, at for at blive født på ny, skal vi fødes af både vand og ånd (Joh 3,5). Vi skal vaskes rene, idet vi lader os døbe til Jesus. I dåben bliver vi sat fri fra syndens magt, så vi kan leve i frihed, som Bibelen siger det i blandt andet Romerbrevet kapitel 6. Men det er stadig ikke opfyldelsen af løftet, som Jesus kom med.
Han kom nemlig med en ny pagt, som ikke er som den gamle. Han kom for at døbe os med Helligånden, som vi læser om i Lukasevangeliet kapitel 3. Vi behøver derfor også at blive døbt med Helligånden og derved få kraften til at leve det nye liv ledt af Ånden. Så nu skal vi vandre som disciple af Jesus ledt af Ånden. Ledt af Ånden i modsætning til et liv ledt af kødet. Dette er de to veje, Bibelen taler om. En bred vej, der fører til fortabelse, og en smal vej, der fører til det evige liv.

Frelse er ikke ”bare”

Frelsen sker altså ikke ”bare” ved, at man ”beder Jesus ind i sit hjerte” eller ”gentager en eller anden magisk bøn”. Nej, vi behøver hele Guds fylde. Vi skal omvende os til Gud, døbes til Jesus Kristus og døbes med Helligånden. I det får vi et forhold til Faderen, Sønnen og Helligånden. Det er altså ikke nok kun at have Faderen og Sønnen. Nej, vi behøver også at have et forhold til Helligånden.

Hvad indebærer troen?

Når man i Bibelen vil finde ud af, hvordan man forkynder evangeliet, og hvad man skal gøre for at blive frelst, gør de fleste den fejl, at de kun kigger i Evangelierne. Men Evangelierne var før korset og dermed også før den nye pagt blev indstiftet. Det var også før Helligånden blev udgydt.
Derfor ser man i Evangelierne kun, at Jesus forkyndte omvendelse: ”Omvend jer, for Guds rige er kommet nær”. Jesus kunne på dette tidspunkt nemlig kun forkynde omvendelse til Gud. Han kunne ikke forkynde, at de skulle lade sig døbe til ham og døbes med Helligånden.
Dette kunne han ikke, da Jesus endnu ikke havde besejret døden og indstiftet den nye pagt. Dåben til Jesus var derfor endnu ikke indstiftet, og Helligånden var ikke udgydt. Men det er det nu. Vi må derfor ikke bare nøjes med sige, at folk skal tro på Jesus. Vi må også forklare, hvad den tro indebær. Vi må forkynde evangeliet, som de første kristne gjorde det.

I Apostlenes Gerninger finder vi den første beretning om, at nogle gerne vil frelses. Når dette sker, siger apostlen Peter dette:
”Omvend jer og lad jer alle døbe, i Jesu Kristi navn til jeres synders forladelse, så skal I få Helligånden som gave”. (ApG 2, 38)
Ja, han forkynder disse tre ting, som de må gøre for at blive frelst. De må omvende sig til Gud, døbes til Jesus for deres synders forladelse og døbes med Helligånden.
Derefter siger han dette:
”For løftet gælder jer og jeres børn og alle dem i det fjerne, som Herren vor Gud vil kalde på”. (ApG 2,39)
Hvilket løfte er det, han taler om? Jo, det er løftet, som var givet ved profeten Joel om, at Gud vil udgyde sin Ånd over alt kød. Men det er også løftet, der blev givet til Johannes Døber om, at han, der kommer efter ham, skal døbe os med Helligånden og ild.
Det er også løftet, der blev givet ved de gamle profeter, Jeremias og Ezekiel om, at Gud vil oprette en ny pagt, hvor han giver os et nyt hjerte og en ny ånd (Ezekiels Bog kap. 11, vers 19 og kap. 36, vers 26 og Jeramias bog, kap. 24, vers 7 og kap. 31, vers 33). Ja, løftet der blevet givet ved Jesus om, at der ikke er frelse i noget andet navn under himmelen.
De 3000 på Pinsedag, der gav respons på Peters forkyndelse, lod sig alle døbe med det samme. Ja, det var den samme dag, og på den måde læser vi om 3000, der blev frelst og føjet til Guds menighed.
Igennem Apostlenes Gerninger finder vi ikke et eksempel på, at man skulle bede Jesus ind i sit hjerte, ved at gentage en såkaldt frelsesbøn. Nej, alle gav respons på deres tro ved, at de omvendte sig, lod sig døbe i vand og modtog Helligånden, som er panten på vores arv.

Læs om de første kristne

Prøv at tage noget tid til at læse Apostlenes Gerninger igennem. Prøv at læse, hvad det var, de første kristne forkyndte, og læg mærke til, hvilken respons de fik. Ja, ingen ventede til dagen efter med at blive døbt, da de vidste, at dåben var meget mere end blot et ydre tegn for noget indre, der var sket.
Dernæst blev de også døbt med Helligånden, så snart apostlene lagde hænderne på dem. Alle rundt omkring kunne se, om de havde modtaget Helligånden eller ej, da der fulgte synlige tegn med Helligåndens dåb. De, der blev døbt med Helligånden talte i tunger, profeterede og lovpriste Gud. (Apostlenes gerninger kap. 2, vers 3, kap. 8, vers 18, kap. 10,vers 46 og kap.19, vers 6.)
Når du ser, hvad Bibelen virkelig siger om frelsen, vil du, som jeg, blive rystet. Du vil også blive dybt bedrøvet over, hvor langt væk vi er kommet fra Guds rene ord. Du vil også forstå, hvorfor så mange ”kristne” lever i synd og falder fra igen, samt hvorfor vores kirker ser så meget anderledes ud, end hvad vi læser hos de første kristne, når det kommer til kærligheden, lydigheden og livet i Helligåndens kraft.
Ja, måske er det ikke 90 procent i kirkerne, der aldrig har hørt en bibelsk forkyndelse af evangeliet, måske er det nærmere 95 procent eller 98 procent?
Kigger jeg hurtigt over vort land, kan jeg ikke umiddelbart lige komme på mange, der forkynder evangeliet på den måde, vi læser i Bibelen. Ja, det starter godt med at tale om synd, og at Jesus betalte prisen. Så langt så godt. Men så ender det desværre altid op med frelsesbønnen. Ingen snak omvendelse, dåben i vand og dåben med Helligånden.
Efter frelsesbønnen kommer den første løgn. Nemlig: ”Tillykke, du er nu en kristen, og dør du i dag, vil du komme i Himmelen”. Hvordan ved du det? Dette er nemlig ikke, hvad Bibelen siger, hvis du tager dig tid til at tjekke efter.

 Obs! Kronikker og læserbreve er udtryk for forfatterens egen holdning og udtrykker ikke nødvendigvis Udfordringens holdning.


Artiklen fortsætter efter annoncen: