Tusinder af illegale afrikanske indvandrere demonstrerer

Omkring 5000 illegale afrikanske indvandrere afholdt igår en massedemonstration foran USA’s ambassade i Tel Aviv for at presse Israel til at anerkende dem som flygtninge, standse arrestationerne af dem og løslade de, der er fængslede.

Demonstrationen, der bredte sig til pladser foran Frankrigs, Englands og Canadas ambassader, er et led i en tre-dages “nationalstrejke”, som de afrikanske indvandrere proklamerede i søndags. Demonstranterne sagde, at de protesterede mod fængsling af asyl-ansøgere i henhold til “anti-infiltrations”-lovforslaget, regeringens afvisning af at undersøge deres anmodning om asyl og sociale rettigheder.

‘Ikke flere flygtninge’

De råbte “frihed” og “ikke flere flygtninge” i lighed med, hvad der skete på et stort fremmøde af henved 20.000 afrikanske demonstranter på Rabin Pladsen i Tel Aviv i søndags.
En af demonstranterne ved navn Filmon fra Eritrea sagde, at de havde taget dette drastiske skridt for at vise deres ubehag, frustration og frygt, og at deres gruppe var ramt af panik.
– Vi kan ikke længere være tavse om Israels ydmygelse af os, sagde han.

Samtidige demonstrationer fandt sted foran den etiopiske ambassade i Ramat Gan nær Tel Aviv og hovedkvarteret for FN’s flygtningekommission (UNHCR).
Demonstrationen på stranden foran USA’s ambassade havde til at begynde med nogle få hundrede deltagere, men voksede til tusinder, da protesterende strømmede til fra det sydlige Tel Aviv.

Strejker hjælper ikke

Som svar på protesten siger statsminister Benyamin Netanyahu, at han “vil gøre det klart, at ingen strejker eller møder vil være til hjælp”:
– Lige som det lykkedes os helt at blokere illegal infiltration ved vores grænser, er vi besluttet på at fjerne de, det lykkedes at komme ind landet, før vi lukkede grænsen, sagde han. Jeg taler ikke om flygtninge, der behandles i henhold til internationale normer, men her er der tale om illegale arbejds-infiltratorer, og vi er besluttede på at stille dem for retten.

I 2013 deporterede regeringen 2600 illegale indvandrere – seks gange så mange som i 2012.
– Vi planlægger at fjerne endnu flere i 2013, sagde Netanyahu.

Det israelske udenrigsministerium har fremsat en udtalelse, hvori det hedder, at situationen i Israel er mere kompliceret and i andre udviklede lande med en landgrænse med Afrika, som gør det relativt mere tilgængeligt for de, der vil ind i landet.
Ifølge justitsministeriet er en beslutning om illegale indvandrere et diplomatisk anliggende, ikke et lovgivnings anliggende, og ministeriet udtaler, at Israel allerede er forpligtet til Flygtningkonventionen.

UNHCR har kritiseret Israels politik vedrørerende afrikanske illegale indvandrere og har henstillet til regeringen ikke at arrestere dem og undersøge deres asyl anmodning.


Artiklen fortsætter efter annoncen:



En mand ved navn Davit fra Eritrea siger:
– Vi vil fortsætte vores kamp, indtil staten Israel hører vores stemmer og forstår, at vi er mennesker og flygtninge. Vi fortsætter den frihedsmarch, vores brødre har indledt. Vi fortsætter marchen, fordi de er i fængsel. De kom til Israel som flygtninge for at søge asyl, men i stedet for at undersøge deres anmodning, siger Israel til dem at de er kriminelle.

I de senere år er tusinder af afrikanere draget gennem nabolande for at nå frem til Israel. Mange af dem er flygtet fra undertrykkelse og håber på en bedre tilværelse i Israel.

De illegale afrikanske indvandrere og deres støtter planlægger at fortsætte deres protester i Tel Aviv og andetsteds i Israel.


Artiklen fortsætter efter annoncen: