Rockere hører bibelhistorie

Rockerne i Vridsløselille Statsfængsel bad fængselspræsten, Susanne Bjerregaard, fortælle bibelhistorie. Det var et tilbud, hun ikke kunne afslå.
Rockerne i Vridsløselille Statsfængsel bad fængselspræsten, Susanne Bjerregaard, fortælle bibelhistorie. Det var et tilbud, hun ikke kunne afslå.

– Rockerne kan måske få hjælp til at forstå sig selv gennem Bibelens historier, siger fængselspræst Susanne Bjerregaard i en anderledes rockerhistorie på Bibelselskabets hjemmeside.

I Statsfængslet i Vridsløselille bad rockerne selv om at høre bibelhistorie, og fængselspræsten slog til.

– En dag på min tur rundt i fængslet blev jeg stoppet af ’Hans’, et ledende medlem af en rocker-gruppe. Jeg blev forbavset, fordi rockerne normalt passer sig selv og sjældent bruger præsten til andet end kirkelige handlinger, fortæller Susanne Bjerregaard, der er fængselspræst i Vridsløselille.
Rockerne plejer at takke nej til at være med til gudstjeneste, fordi der kun er rockere til stede. De har nemlig deres egen afdeling i fængslet.
– Hans spurgte, om jeg ikke ville komme op på deres afdeling og fortælle bibelhistorie. Jeg troede faktisk, at han gjorde nar ad mig. Men det gjorde han ikke.
Hans kunne huske, at han havde hørt en masse gode historier fra Bibelen, dengang han gik i skole. Det var en udfordring, jeg ikke kunne afslå. Jeg lavede straks en aftale om at komme op på deres afdeling og fortælle bibelhistorier, fortæller Susanne Bjerregaard.

Lyttede opmærksomt
Susanne Bjerregaard
Susanne Bjerregaard

– Dagen oprandt. Jeg dukkede op på afdelingen med min skovturskurv fyldt med kaffe og kage. De havde sat en masse borde sammen midt på afdelingen og rundt om bordene sad ca. 20 fortrinsvis unge bandemedlemmer. De fleste af dem havde nok aldrig hørt historier fra Bibelen før.
Jeg fortalte dem om patriarken Jakob, hvordan Jakob snød sin ældre bror for faderens velsignelse og flygtede ved moderens hjælp.
Jeg fortalte om Josef, der blev forkælet på de andre brødres bekostning, og hvordan det skabte et voldsomt had.
Der var helt stille rundt om bordet. En sygeplejerske kom op på afdelingen for at tale med en af de indsatte og fortalte senere om sin store forbavselse, da hun så de uregerlige unge mænd sidde helt tavse rundt om bordet, mens præsten fortalte bibelhistorie, fortæller Susanne Bjerregaard.

Magtmisbrug og tilgivelse

Senere fortalte fængselpræsten historierne om Josef og salmedigteren David, der som lille hyrdedreng nedkæmpede Goliath og senere blev konge.
Men David misbrugte sin magt. Han fik Urias dræbt for at kunne gifte sig med Batseba. Profeten Nathan måtte bruge list til at konfrontere kongen, og David erkendte sin skyld og bad om tilgivelse.
De unge mænd oprøres over bedrag og svigt, fængsling, uretfærdighed, utroskab og drab, men de hører også om at tage ansvar for egne handlinger og om tilgivelse. Og selv med 3000 års afstand kan de måske genkende noget af sig selv og ved hjælp af fortællingerne forstå noget om sig selv og de dilemmaer, de står i, fastslår fængselspræsten.
Bibeltimerne med Susanne Bjerregaard sluttede fra den ene dag til den anden, da hele afdelingen blev overflyttet til et andet fængsel.
Men da rockerne kom til det nye fængsel, bad de om at få besøg af præsten dér, fortæller Bibelselskabet, som støtter indsatte i hele verden med bibler.