Bed for fred i Centralafrika

Billedet af de to hænder er taget af Niels Thure Krarup. Det er sammen med bedefolderen stillet til rådighed i forbindelse med forbønsdagen den 16. marts.
Billedet af de to hænder er taget af Niels Thure Krarup. Det er sammen med bedefolderen stillet til rådighed i forbindelse med forbønsdagen den 16. marts.

Fold hænderne for fred i Centralafrika, opfordrer Mission Afrika, som har fremstillet en folder med bønner til brug ved gudstjenesterne søndag den 16. marts.

Mission Afrika opfordrer alle kristne i Danmark til at bede om fred og forsoning i det krigshærgede Centralafrika i forbindelse med gudstjenesten søndag den 16. marts.

Centralafrika (CAR) har gennem de seneste måneder oplevet næsten én million flygtninge og tusindvis af nedslagtninger fra hærgende militsgrupper.
Derfor har Mission Afrika taget initiativ til forbøn for CAR på opfordring fra kristne i landet.

Bed for os

– Vend os ikke ryggen, for vi har behov for at stå sammen, bede sammen og vide, at vi som kirke ikke er alene i denne vanskelige situation, siger André Golike, der står i spidsen for Den Evangelisk Lutherske Kirke i Centralafrika, Mission Afrikas samarbejdspartner i CAR siden 1983.
André Golikes appel fik Mission Afrika til at formulere to bønner efter forlæg fra le Service Protestant de Mission.
– Med forbønsinitiativet vil vi sige ”ja” til opfordringen fra Centralafrika om at stå sammen med kirken i bøn for fred og forsoning, og det er vores håb, at mange kirker og kristne i Danmark vil gøre det samme, siger Peter Fischer-Nielsen, vicegeneralsekretær i Mission Afrika.

De kristnes våben

Steen Skovsgaard, biskop i Lolland-Falsters Stift, opfordrer alle stiftets præster til at reservere en særlig plads til CAR i kirkebønnen på forbønsdagen.
– Forbøn er det våben, vi som kristne kan gøre brug af. Med forbøn er vi med til at spinde nogle tråde mellem Gud og de mennesker, der bliver bedt for. Gud kan bruge bønnen til at sende sin velsignelse, sin hjælp, til dem, der indgår. Samtidig er forbøn også et redskab til at blødgøre vore egne hjerter, fordi vi bliver opmærksomme på, hvordan vi selv kan hjælpe, siger Steen Skovsgaard.

Bedemateriale

Folderen med to forslag til bønner, der kan bruges på dagen, kan hentes fra www.missionafrika.dk. De er formuleret efter fransk forlæg fra le Service Protestant de Mission.
Det vedhæftede billede af en sort og en hvid hånd er taget af Niels Thure Krarup og må frit benyttes.

Mission Afrika i CAR

Den folkekirkelige organisation Mission Afrika samarbejder med en række afrikanske kirker og partnere, bl.a den lutherske kirke i den vestlige del af CAR.
Dette samarbejde fortsætter trods urolighederne, men nu er det primære fokus uddeling af nødhjælp. For nylig sendte man 70 tons nødhjælp ind i landet, som blev distribueret til godt og vel 10.000 internt fordrevne flygtninge, kristne såvel som muslimer.
Sideløbende bakker Mission Afrika op om det freds- og forsoningsarbejde, der skal hjælpe befolkningen videre på længere sigt, ligesom man håber på snart at kunne være med til at genetablere de udviklingsprojekter, som har været på standby under konflikten.
Den nuværende nødhjælpsindsats er et samarbejde mellem Mission Afrika, Den Evangelisk Lutherske Kirke i Centralafrika og dennes amerikanske partner, ELCA.