Projekter kan søge om støtte fra Folkekirkens Videnspulje

Folkekirkens Videnspulje har 2 mio. kr. til uddeling i 2014 til projekter, som kan tilvejebringe og formidle viden, der er relevant både for folkekirken og samfundet som sådan.
Ca. halvdelen af midlerne forventes anvendt inden for to områder: dels projekter, der kan belyse folkekirken i forhold til strukturforandringer på landet, i forstæderne eller i byerne, dels projekter, der belyser samarbejdet mellem folkeskolen og folkekirken.
Ud over disse to områder kan der gives støtte til projekter, der tilvejebringer og formidler anden viden, der er relevant for folkekirken i bred forstand, skriver Kirkeministeriet.
Læs mere på www.km.dk.
Bodil