Fri abort er ’Abort af mennesker’

Peter Øhrstrøm
Peter Øhrstrøm

I Bibelen er et foster ligestillet med et voksent menneske, skriver Søren Stidsen i Retten til Livs blad. På foreningens årsmøde den 5. april taler Peter Øhrstrøm om ’Abort af mennesker’.

’Abort af mennesker’ vil være temaet for en tale af professor Peter Øhrstrøm, tidligere medlem af Etisk Råd, på Retten til Livs årsmøde i Aarhus den 5. april.

Der er en voksende bevidsthed om, at et foster er et menneske. Alligevel blev der foretaget 15.073 aborter i 2013, oplyser Retten til Liv.

Bibelens menneskesyn

Provokeret abort omtales slet ikke i Bibelen, skriver cand. teol. Søren Stidsen i bladet Liv. Han peger dog på nogle klare tekster om menneskets værdi, dels det femte bud ’Du må ikke slå ihjel’, dels Salme 139, hvor David synger om, at Gud flettede ham sammen i moders liv.

Spontane aborter

Den danske bibeloversættelse har dog nedtonet fosterets værdi, mener Stidsen og peger på teksterne om spontane aborter i 2. Mosebog 23,26 og 2. Kongebog 2,19-21.
Begge steder omtales de spontane aborter som noget negativt. Men sagen fremstilles i den danske oversættelse af 2. Mosebog 21,22-25 som om det kun er moderens liv, der regnes for noget. Man skal bøde øje for øje, men det gælder tilsyneladende kun for voksne.
Den korrekte oversættelse ville snarere være, at hvis nogen skubber til en gravid kvinde, så hun går i fødsel, skal der betales erstatning for enhver skade, barnet får, mener Søren Stidsen.

Børneofringer

Han sammenligner provokerede aborter med de børneof-ringer til guden Molok, som fordømmes på det skarpeste i Det Gamle Testamente.
I Karthago har arkæologerne fundet store gravpladser med tusindvis af urner, der indeholdt aske fra nyfødte.
Dette samfund havde store ligheder med det kana’anæiske. Her ofrede man børn for sin egen lykkes skyld.
I de tidligste lag på gravpladserne var der flere dyreknogler end i de yngste lag. Men jo rigere befolkningen blev, jo oftere ofrede de deres børn i stedet for deres rigdom, skriver Søren Stidsen i artiklen ’Hvad siger Bibelen egentlig om abort?’