Hvad siger Gud om dig?

Af Henri Nissen Redaktør
Af Henri Nissen
Redaktør

– Du er en gentleman, sagde profeten Graham Cook til en vred mand i en menighed, én, som eller netop var kendt for at være en utilfreds mand, som alle var lidt bange for.

Men Graham blev igen og igen inspireret til at gentage overfor manden, at han var en gentle-man. En venlig mand.
Den vrede mand blev som forventet mere vred. Ingen skulle kalde ham en gentleman. Men Graham blev ved, og en dag brød den vrede mand sammen og fortalte om, hvor svært han havde det. Menigheden tog sig nu kærligt af ham, og det endte med, at han fik ansvar for at byde de nye velkommen. Og på spørgeskemaer gav de nye udtryk for, at det netop var den venlige måde, de var blevet modtaget på, der havde betydet allermest for dem…
Wow! Sådan kan ét enkelt profetisk ord vende et menneskes skæbne. Og vi kender mange andre eksempler.

Skaberen har gode tanker for ethvert menneske. Han kender de muligheder, evner og gaver, som er lagt ned i hvert menneske. Han har selv skabt vores DNA.
Men de fleste af os lever på løgne om, hvem vi er.
Tidligere var det især mismods-løgne, der trak os ned, som fx Janteloven. Men i dag er det også hovmods-løgne, der bilder os ind, at vi er mere, end vi er.
Så pas på med falsk smiger af dine venner. Smiger er også en løgn, og det er en snare for din fod, siger Bibelen. For hovmod fører til fald.

Vi skal hverken tro på løgnene om, at vi er uduelige eller at vi er guddommelige. Vi er ingen af delene.
Bibelen fortæller, at løgne stammer fra den gamle slange i Paradis – djævelen. Han er stadig på spil.
Men vi kan tro på, hvad Gud siger om os i Bibelen.
At mennesket ER en falden skabning, som ikke af egen kraft kan løfte sig op af skidtet. Men at Gud har bedre planer med os. Derfor genskaber Han os i troen på Jesus. Her er muligheden for et nyt liv.
Når vi læser i Bibelen, eller får et inspireret ord fra Ham ind over vores liv, så vækker det nye muligheder og talenter i os. Så bliver vi løftet op til det, vi er skabt til.
Spørg din Skaber, hvad han har tænkt med dig. Spørg ikke dine fjender eller smigrende venner. Spørg din himmelske Far.