Præstekone: Vi har ikke anbefalet ny moské

Biskoppens henvendelse har påvirket politikerne til at give grønt lys for moskéen.
Biskoppens henvendelse har påvirket politikerne til at give grønt lys for moskéen.

Kun syv præster har sammen med biskoppen underskrevet anbefalingen til Haderslev kommune om at tillade en moské. Resten af de 26 er menighedsrådsmedlemmer.

– Vi er flere gange blevet spurgt, hvorfor vi har anbefalet en ny moske i Haderslev, siger præstekone Vivian Vigsø, hvis mand, sognepræst Carsten Vigsø, ikke har skrevet under.

– Af Udfordringen er det nemlig fremgået, at det skulle være 26 præster i Haderslev, der har skrevet under. Og så mange præster er der slet ikke i Haderslev by. Sandheden er, at det er biskoppen og syv præster samt nogle menighedsrådsmedlemmer, der har skrevet under på det åbne brev, forklarer Vivian Vigsø.

”Vi bakker moskén op!”

I det åbne brev til Haderslev byråd skrev biskoppen og de 26:
”Når vi læser om chikane og forfølgelse af kristne i nogle af de mellemøstlige lande, fyldes vi med sorg og vrede, men vi ved, og vi glædes over, at mange muslimske borgere i samme lande tager afstand fra chikanen og forfølgelsen og føler med de forfulgte kristne.
Vi ved fra vore muslimske bekendte her i landet, at de fleste herboende muslimer også tager afstand fra forfølgelse af kristne i muslimske lande. De ved af egen erfaring, at det er afgørende vigtigt, at forskellige religioner i samme land lever i fredelig sameksistens.
Vi, der alle er aktive i den danske folkekirke, ved, at det er muligt for muslimer og kristne at leve fredeligt side om side samtidig med, vi er i mission.
Vi mener, det er vigtigt, at denne fredelige sameksistens, som vi kan iagttage her i Haderslev, nødvendigvis fortsætter.
Det er derfor beskæmmende for os at opleve, at stærke politiske kræfter i Haderslev modarbejder det muslimske trossamfunds ønsker om at opføre en moske i den udformning, det ønsker.
Vi skal derfor opfordre Haderslev Byråd til at være imødekommende over for trossamfundet, når sagen skal behandles i byrådet.
Med venlig hilsen
Anders Ravn, Lise Kåg, Helge C. Jacobsen, Kim Eriksen, Marianne Christiansen, Hans Vium Mikkelsen, Carsten Ørnsholt, Rasmus Hejsel, Inge Lindhardt Mikkelsen, Edel Bjerre Hedegaard, Peter Vibe, Kirsten Münster, Paul Erik Brodersen, Finn Wetter, Niels Krustrup, Mirjam Fibiger, Kim Nørbygaard, Christian de Fine Licht, Mikael N. Andersen, Bent Jespersen, Henning Hummelmose, Erik Holmgaard, Dagmar Clausen, Brian Tolbøll Schmidt, Helle Meck, Henning Wehner.”

Naivt kirkefolk?

I sidste uge kritiserede Udfordringen i en leder kirkefolkene for at være naive og for indirekte at medvirke til islams styrkelse i Danmark ved aktivt at påvirke med et åbent brev til byrådet.
Problemet er ikke, at de går ind for religionsfrihed, men at de som præster aktivt medvirker til at en fremmed religion får fodfæste, var argumentationen.

Byråd giver grønt lys

På byrådsmødet tirsdag den 25. 2. besluttede byrådet nemlig at omgøre beslutningen om, at sagen skulle godkendes i byrådet. I stedet sendes sagen nu tilbage til administrationen, hvor den skal afgøres ”som enhver anden byggesag”.
Det betyder formentlig i praksis, at muslimerne får lov at bygge deres stormoske med minaret og kuppel. Dog vil der blive stillet krav om, at et planlagt 19 meter højt minaret-tårn, kun bliver 12 meter højt.
Dansk Folkeparti og Socialdemokraterne har udtrykt bekymring over, at en del af pengene til byggeriet kommer fra Kuvait.