One of Us var en stor succes

Ellen Højlund Wibe
Ellen Højlund Wibe

1.742.156  af i alt 1.901.947 underskrifter, som skal sikre beskyttelse af fostre, er nu blevet godkendt af de enkelte EU-lande. Det er en større procentdel end forventet.

De 1.742.156 gyldige underskrifter til EU-Borgerinitiativet udgør en milepæl for beskyttelsen af menneskeligt liv i Europa, skriver Respekt for Menneskeliv.

Den store opbakning til Borgerinitiativet har vist, at mange EU-borgere ser beskyttelsen af menneskeligt liv som et centralt punkt på EU’s dagsorden.
Senere på året vil den egent-lige høring finde sted. Man er overbevist om, at EU Kommissionen og Parlamentet vil lytte og tage hensyn til de krav, som er rejst af EU-borgere på dette område, skriver Ellen Højlund Wibe, landssekretær i Retten til Liv og koordinator for One of Us i Danmark.

Danmark nåede 80%

Af de 3 borgerinitiativer, som hidtil er kommet i mål med 1 million underskrifter, har dette samlet flest underskrifter. Hele 19 af de 27 deltagende lande fik samlet det minimum ind, som kræves af blot syv af landene. Danmark fik ca. 80 procent. Men alle landenes stemmer tæller med uanset.

Borgerinitiativ:

Med Lissabon-traktaten fra 2011 blev Borger-initiativet introduceret for at styrke demokratiet i EU og give den enkelte borger mulighed for medindflydelse på, hvilke lovforslag, der fremsættes i EU.
Hvis mindst 7 forskellige medlemslande er enige om at fremsætte et bestemt lovforslag, og de får samlet minimum 1 million underskrifter ind til dette i løbet af et år, skal Kommissionen fremføre dette forslag for EU-parlamentet og Ministerrådet. Herefter skal EU-Parlamentet og Ministerrådet behandle lovforslaget og afgive svar inden for 3 måneder.
Svaret skal indledes med en høring ved organisationerne på højt niveau.
Høringen omkring One of Us forventes gennemført inden for de næmeste måneder.

Logoet fra One Of Us er nu kendt i hele EU.
Logoet fra One Of Us er nu kendt i hele EU.
One of Us

One of Us-Borgerinitiativets ultimative mål er, at princippet om menneskelig værdighed og retten til liv fra undfangelsen indskrives i EU-lovgivningen.
Det medfører et krav til EU om at stoppe enhver finansiering af aktiviteter, der har med destruktion af menneskeligt liv at gøre.
Også finansiel støtte til abort i den 3. verden kræves stoppet.