’Tal offentligt om troen’

Borgmester Søren Pape ses til venstre sammen med lektor Birgitte Lyngholm og indvandrerpræst Massoud Fouroozandeh til mødet i Thorsø.
Borgmester Søren Pape ses til venstre sammen med lektor Birgitte Lyngholm og indvandrerpræst Massoud Fouroozandeh til mødet i Thorsø.

Vi skal være tydelige om de kristne værdier, sagde tre prominente debattører på et møde i Thorsø.

Over 80 deltog i et møde i Thorsø, da en lektor, en borgmester og en tidligere muslim sidste mandag holdt indlæg om den kristne kulturarv.

Lektor Birgitte Lyngholm, borgmester Søren Pape og indvandrerpræst Massoud Fouroozandeh pegede hver især på betydningen af at tydeliggøre de kristne værdier i hverdagen for at bibeholde et samfund funderet på barmhjertighed, omsorg og kærlighed.

Bør kende værdierne

– Da vi ikke længere har en kristen enhedskultur, taler vi meget etik i Danmark. Derfor er det essentielt, at vores unge lærer at tage del i debatter – at de ved, hvilke grundlæggende værdier, der bærer vores samfund – og at de har holdninger til det, sagde Birgitte Lyngholm, tidligere lektor i religion og engelsk på Skive Gymnasium.

Tal offentligt om troen

– Velfærdssamfundet har været tæt på at udkonkurrere næstekærligheden, fordi vi har syntes, at vi kunne deponere vores sociale ansvar via skattebilletten. Den kristne kulturarv blomster – fx når vi hjælper hinanden. Den frivillige indsats er en del af det helt centrale budskab i kristendommen.
Vi bærer alle på en vigtig arv, og vi skal turde tale kristendom og kulturarv i det offentlige rum, sagde Søren Pape, borgmester i Viborg Kommune.

Udfordring fra islam

– Vi udfordres af, at islam er den næststørste religion i Danmark, og vi ser islamiske krav med fx adskilte baderum på skoler og arbejdspladser.
Her skal vi holde fast i de kristne værdier, hvor kristendommens grundpiller med mission, diakoni og undervisning bygger på frihed under ansvar og ikke mindst nåden til den enkelte hver eneste dag. Ingen andre religioner gør det, og derfor er den lutherske kristendom unik. I islam er fx stat og tro assimileret.
Vi må ikke tage den kristne kulturarv som en selvfølge. Ved man, hvor man selv står, kan man indlede en dialog og fortælle om det, man tror på, sagde Massoud Fouroozadeh, som er iraner og tidligere muslim.
Aftenen var arrangeret af Vejerslev, Aidt og Thorsø menighedsråd.
Hanne Baltzer/Bodil