Kærlighed er aldrig for sent

Hverken Nellie Madsen Kloosterboer eller Henning Madsen havde regnet med at blive gift igen. Men for fem år siden mødte de hinanden på Den Internationale Højskole i Kolding, og de er meget taknemlige for at kunne dele tilværelsen.
Hverken Nellie Madsen Kloosterboer eller Henning Madsen havde regnet med at blive gift igen. Men for fem år siden mødte de hinanden på Den Internationale Højskole i Kolding, og de er meget taknemlige for at kunne dele tilværelsen.

Den tidligere missionær i Brasiliens jungle Nellie Madsen Kloosterboer mødte for fem år siden Henning på højskole i Kolding.

Ægteparret Nellie og Henning Madsen er ikke i tvivl: ”Gud har ledt os sammen!”

Det er aldrig for sent at møde kærligheden: De mødte hinanden på Den Internationale Højskole i Kolding for fem år siden. Hun var enke og havde været alene i 15 år, og han var enkemand. I dag er de lykkeligt gift.
– Jeg har fået sådan en dejlig, taknemlig mand med en god karakter, siger Nellie Madsen Kloosterboer. Både hun og hendes mand følte i deres hjerter, at det var Guds vilje, at de giftede sig.
Nellie, som er 84 år, er uddannet sygeplejerske og har bl.a. været missionær i Brasilien i 12 år. Først arbejdede hun i fire år i Amazon-junglen som sygeplejerske og derefter tog hun sig af 25 forældreløse børn på et børnehjem 250 km fra São Paulo. Hvor der oven i var lige så mange børn løst tilknyttet.
– En af ”drengene” fra børnehjemmet var med til vores bryllup. Welson Lima er 43 år nu og klarer sig godt. Han er blevet kristen og spiller i kristne kirker i Brasilien. Vi sendte ham en billet, så han kunne komme og synge til vores bryllup i Danmark, fortæller ægteparret, der bor i Sengeløse.
Henning Madsen er maskinmester og fabrikant. Han har firmaet Madsen Køling.
– Jeg er også personlig kristen og har modtaget Helligånden, fortæller Henning Madsen.
Han har været med til at stifte den første afdeling af Full Gospel Business Men’s Fellowship International i København. Fællesskabet med kristne fra alle kirkesamfund er først og fremmest for mænd. Der er over 6.000 afdelinger på verdensplan, og der holdes månedlige møder, hvor mange har erfaret Guds indgriben i deres tilværelse: Omvendelse, fornyelse og helbredelse. Møderne foregår på hoteller, i restauranter og i mødelokaler. Der holdes også offentlige møder, hvor kvinder kan deltage.

Bad om mod og kraft

Nellie Madsen Kloosterboer, som er født og opvokset i Holland, er også personlig kristen.
– Begge mine forældre var troende og med i folkekirken i Holland. Min far var i menighedsrådet. Men de havde ikke den personlige relation til Gud, som jeg har haft i mange år. For jeg kom med i Pinsemissionen, da jeg var i tyverne, og der kom jeg til den levende tro, fortæller Nellie Madsen Kloosterboer.
Hun har altid været interesseret i missionsarbejde, men havde brug for mod og kraft til at blive missionær. Hun ønskede at være et stærkt menneske. Drevet af Gud. ”For selv er jeg jo bare svag”, som hun udtrykker det.
– Under et møde i Haag var der derfor en evangelist, der bad for mig – bad om, at jeg ville få kraft og mod. Og blive vist vejen. Så begyndte jeg at bede i tunger.
– Seks uger senere fik jeg et brev fra en ven, der ikke vidste, hvad jeg havde bedt om. ”Jeg skal på bibelskole i Kolding – og du skal også derhen”, stod der. Opfordringen til at tage på bibelskole var et bønnesvar, vidste jeg. Så jeg tog afsted til Kolding – to gange fem måneder. Og dér fandt ud af, at jeg skulle til Brasilien. Et ægtepar fortalte, hvor slemt det stod til i Amazon-junglen. Her var ingen medicin, læger og sygeplejersker. Og jeg kunne mærke i mit hjerte, at det var det, jeg skulle. Så jeg måtte i gang med at lære portugisisk.
– På højskolen for mange år siden mødte jeg i øvrigt Hennings første kone. Hun var også sygeplejerske, siger Nellie Madsen, der som 26-årig begyndte at uddanne sig til sygeplejerske.
På sygehuset fik hun besked på, at hun ikke måtte vidne om sin tro.
– Men som troende skal vi jo vidne om Jesus, understreger hun.
I mange år passede Nellie Madsen udover sit arbejde som sygeplejerske også sine forældre og sin bror, der var depressiv. Derfor gik der tid, før hun kunne tage fat på missionstjenesten. Men som 40-årig var hun parat til at tage til Brasilien. Til Amazon-junglen. Bønnen om at få mod og kraft havde virket. Og gjorde det gennem alle årene i junglen – også da hun kom i livsfare på grund af sygdom.

Heldig hjælp

Nellie Madsen Kloosterboer blev alvorligt syg, mens hun boede i Brasilien. Hun fik både leverbetændelse og malaria.
– Der var ingen medicin – og ingen veje, så man kunne blive kørt til et hospital. Men heldigvis kom der en flyvemaskine, og de mennesker, der var i den, reddede mit liv. De sørgede for at flyve mig til et hospital, fortæller den tidligere missionær.
Efter at hun havde tilbragt 12 år i Brasilien, kom der en dag i 1983 en mand på besøg på børnehjemmet.
– Han talte portugisisk, men var hollænder. Han friede kort tid efter til mig, og jeg kunne mærke i hjertet, det var Guds vilje, at jeg skulle sige ja. Min første mand var noget ældre end jeg. Derfor tøvede jeg lige en smule i første omgang. ”Det er godt at ydmyge dig, for Han har lagt det til rette” forstod jeg, da jeg bad og spurgte til Guds vilje. Men da jeg havde sagt ja, fik jeg stor smerte i hjertet, fordi jeg måtte forlade børnene på børnehjemmet. Det var meget svært, fortæller Nellie Madsen Kloosterboer.
Hun tog med sin første mand tilbage til Holland og var gift i 10 år.
– Han passede godt på mig, sørgede godt for mig. Da han døde for 20 år siden, regnede jeg ikke med, at jeg nogen sinde skulle giftes igen. Men efter 15 år alene mødte jeg Henning. Og det er jeg glad for. Jeg havde slet ikke regnet med at komme tilbage til højskolen i Kolding den sommer, men så spurgte en ung mand, der drak kaffe hos mig: Hvad skal du i ferien?
– Jeg vil gerne til stævne i Kolding, men jeg vil ikke rejse alene, fortalte jeg den 22-årige. ”Jeg kører dig!” svarede han straks…og så kørte han mig hele vejen. Ellers var jeg ikke kommet afsted. Der mødte jeg så Henning – og kunne fortælle ham, at jeg kendte hans kone fra mit første ophold på højskolen.
– Da opholdet sluttede sagde Henning, at han syntes, jeg skulle tage med ham på et besøg i Sengeløse efter stævnet. Han gav mig en flybillet hjem til Holland, så den unge mand ikke behøvede komme til Danmark for at køre mig hjem, siger hun.
Efter højskoleophold og besøg hos Henning fulgte en periode med mange telefonsamtaler mellem Holland og Danmark – indtil parret blev gift, og Nellie flyttede hertil.
Der er i øvrigt lavet en tv-udsendelse om Nellie Madsen Kloosterboer. Hun blev inviteret til Brasilien af hollandsk tv – for at fortælle om sit liv som missionær og besøge børnehjemmet. Henning har også været i Brasilien, hvor han fik drukket så meget kaffe, at han efterfølgende holdt helt op med at drikke kaffe.