Platons hovedværk i ny oversættelse

s12_nPlatonIVPlatons betydning i idehistorien kan næppe overvurderes, og her er så hans hovedværk Staten.

Det siger ikke så lidt om hans betydning, når der på omslaget af det foreliggende fjerde bind (ligesom på de tidligere tre) står, at hele den europæiske filosofi siden da kan beskrives som en ”lang række fodnoter til Platon”. Megen filosoferen i Europa er udsprunget af hans dialoger.
Indledningen til ”Platon IV” beskæftiger sig netop med Platon og dialoggenren. Enestående er det, at næsten hele hans værk er i dialogform, og at det ikke er Platon selv, men en anden historisk person (Sokrates), der under samtaler med andre fremlægger tankerne. Dialogformen giver en mere levende fremstilling af noget, der kan synes tungt – og engagerer i højere grad læseren.
I Staten vender Platon tilbage til et af de væsentligste temaer i forfatterskabet: hvad det vil sige at være retfærdig – for at kunne få et godt liv. For Platon er der en meget nøje sammenhæng mellem retfærdighed og lykke, og det argumenterer Sokrates undervejs ganske overbevisende for i de ti dialoger, som Staten er opdelt i.
Med i bindet er bl.a. også dialogen Timaios, der nok er interessant ved at beskæftige sig med fortællingen om Atlantis, men i højere grad ved at forelægge tanker om altings Skaber, der har klare mindelser om det, der i dag kaldes Intelligent Design. Udtrykket bruges selvfølgelig ikke i dialogen, men i indledningen til den.
Det er i det hele taget kendetegnende for Platons dialoger, der altså er blevet til i det 4. årh. f.Kr., at de indeholder tanker, der kan minde om kristent tankegods. Således i Staten, hvor Sokrates overbeviser sin samtalepartner om sjælens udødelighed og et liv efter døden.
Men der er også tanker, der ligner det rene vrøvl – som fx dem, der dukker op i slutningen af Timaios om genfødsel: at ”de, der først skabtes som mænd, [blev] genfødt som kvinder ved den anden fødsel, hvis de havde været feje og levet et uretfærdigt liv”! Man har i dag svært ved at tro, at det skulle være alvorligt ment.

Platons samlede værker
– bind IV • 696 sider
450 kr. • Gyldendal