Inspiration til børneledere

Forsker, forfatter og leder af Center for Ungdomsstudier, Søren Østergaard, holder bl.a. foredrag om, hvordan kulturen påvirker børn.
Forsker, forfatter og leder af Center for Ungdomsstudier, Søren Østergaard, holder bl.a. foredrag om, hvordan kulturen påvirker børn.

Den 6. september er der konference i Vejle for alle, der arbejder med ’børn og Gud’.

Tre kirkelige organisationer er gået sammen om en stor inspirationskonference for alle frivillige og ansatte medarbejdere, der laver klub eller kirke for børn. Konferencen er den 6. september på Grejsdalens Efterskole.

– Vi har lavet et meget bredt og alsidigt program, hvor der er inspiration at hente, uanset om man er legestueleder, juniorleder, sognemedhjælper eller noget helt fjerde.
Programmet henvender sig til alle, der har med børn, Gud, kirke og klub at gøre, siger Inger Nørgaard, der er konsulent i Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler (DFS).
Inspirationskonferencen arrangeres af DFS i samarbejde med Evangelisk Luthersk Netværk (ELN) og Børne- og Ungdoms Oase (BUO).

Coacher ledergrupper

Dagen byder blandt andet på 20 forskellige seminarer og workshops, som giver konkrete ideer til det daglige arbejde hjemme i kirken eller missionshuset.
Men der er også mulighed for at blive klogere på emner som fx. hvordan man takler urolige børn, børns åndelighed, hvordan man rummer forskellige typer børn, børns udvikling m.m.
Desuden kan man som ledergruppe blive coachet af fagligt kvalificerede terapeuter i løbet af dagen, og på den måde blive klædt på til arbejdet med børn.

Kvalificeret hovedtaler

Højdepunktet på konferencen bliver to foredrag med Søren Østergaard, der er forsker, forfatter, foredragsholder og leder af Center for Ungdomsstudier.
Han holder foredrag med emnerne: “Barnet – skabt i Guds billede og formet af kulturen” og ”Barnet i en opbrudstid – kirkens ansvar og udfordringer”.

Konsulent Inger Nørgaard.
Konsulent Inger Nørgaard.
Produktorienterede børn

– Vi er klart i en ny tid, hvor børn ikke er børn ret mange år, og hvor børn er orienteret mod hele verden, har mange dialogpartnere, og deres temaer på skærmen er fx krop, kærester m.m.
De bliver produktorientede, som deres større søskende og forældre, og begynder at orientere sig væk fra forældrene og danne selvstændige meninger meget tidligt, forklarer Søren Østergaard.
Men det er ikke ensbetydende med, at børn ikke kan bruge Gud eller de voksne i kirken eller klubben.
– Der skal være voksne, som kan se, at det ikke kun handler om aktiviteter og forkyndelse, men at der er et større projekt, som handler om livsmestring, dannelse og forkyndelse, og at man som voksen vil være nysgerrig på deres liv, siger Søren Østergaard. Han har studeret samfundsfag og teologi ved Københavns Universitet og har en ph.d. i teologi om ’forandring i spændingsfeltet mellem tradition og kontekst’.