Kvinde til Kvinde vil uddele initiativpris på 10.000 kr.

Merete Tangstad er stifter af organisationen Kvinde til Kvinde som sidste år modtog Kristelig Dagblads initiativpris.
Merete Tangstad er stifter af organisationen Kvinde til Kvinde som sidste år modtog Kristelig Dagblads initiativpris.

Er du kvinde, og har du startet et godt initiativ op, kan du måske komme i betragtning til en initiativpris på. kr. 10.000, som uddeles på kvindekonferencen Forvandling i september.

Organisationen Kvinde til Kvinde modtog sidste år Kristelig Dagblads initiativpris på 10.000 kr. for deres integrationsprojekt Friends. Denne pris ønsker de nu at give videre.

Prisen uddeles til den eller de kvinder som har taget initiativ til at starte en god idé op. Prisen uddeles på kvindekonferencen Forvandling d. 25-28. september i København.
– Jeg håber, I vil hjælpe os med at finde kvinder, der har lyst at indsende en beskrivelse af deres gode initiativ. På den måde kan vi lære af hinanden og samtidig gøre opmærksom på, hvordan vi kan støtte hinandens projekter, lyder det fra Merete Tangstad, som er stifter at organisationen Kvinde til Kvinde.
I følge organisationen er målet med Initiativprisen, at synliggøre de mange initiativer, der findes rundt omkring i landet.
– At høre om andres gode ideer kan være netop den opmuntring der skal til, for at andre kvinder opdager deres ressourcer og selv starter noget, som har betydning for andre, siger Merete Tangstad.
Ansøgninger til modtagelse af prisen kan indsendes til Kvinde til Kvinde til og med 30. august. Et dommerpanel vil nominere de tre bedste initiativer, og derefter vil der blive åbnet op for afstemning fra d. 1. til d. 10. september.
Når stemmerne er talt op, vil de indgå som én stemme sammen med yderligere 3 stemmer, som afgives af dommerpanelet. Der vil blive lagt særlig vægt på initiativer, som er startet op inden for de sidste 3 år. For at kunne modtage prisen, må man være til stede ved kåringen.

”Friends” skaber venner

Projektet Friends, som sidste år vandt Kristelig Dagblads initiativpris, er et intergrationsprojekt for kvinder. Én gang om måneden arrangeres der åbne caféaftner for danske og nydanske kvinder. Formålet med projektet er at skabe venskaber og derved styrke nydanske kvinders integration i det danske samfund. Det er lykkedes at få personlig kontakt med mere end 400 nydanske kvinder fra mange forskellige kulturer.

Mere information om initiativprisen og hvordan man søger den kan findes på hjemmesiden www.kvindetilkvinde.dk