Mission Øst sender ekspert-hjælp til Irak

Fordrevne i Dohuk-provinsen i Irak har brug for ekstra hjælp, før vinteren sætter ind i de kurdiske bjerge. Fotos: Mission Øst.
Fordrevne i Dohuk-provinsen i Irak har brug for ekstra hjælp, før vinteren sætter ind i de kurdiske bjerge.
Fotos: Mission Øst.

Nødhjælpsorganisationen sender nu internationale eksperter med katastrofehjælpen til de mange flygtninge i Dohuk-provinsen.

Den danske nødhjælpsorganisation har nu et team på jorden i det nordlige Irak. Her skal eksperter sikre mad, rent vand og husly til fordrevne kristne og yezidier i den kurdisk-styrede Dohuk provins.

Mission Øst’s eksperter i Nordirak skal hjælpe de tusindvis af fordrevne familier fra de forfulgte religiøse mindretal.

Hjælp før vinteren

– Mission Øst har foreløbig uddelt mad til 1100 kristne og nødhjælpspakker til 400 yezidier i Dohuk provinsen. Med etableringen af denne stærke operationelle enhed i selve Irak optrapper Mission Øst den humanitære indsats for de fordrevne etniske og religiøse mindretal i Irak, som står foran en forfærdelig hård tid, når vinteren kommer til de kurdiske bjerge, siger læge Kim Hartzner, der er generalsekretær i Mission Øst.
Organisationen vil sørge for mad, rent vand, samt husly og vinterpakker. Dertil kommer sikring af sanitære forhold og hygiejne, herunder pakker med sæbe og bleer til spædbørn. Rent vand og sanitet er ekstremt vigtige foranstaltninger for at undgå epidemier i de tætpakkede lejre og andre improviserede beboelser.
Endelig vil man også forsøge at yde psyko-social bistand til personer, der er blevet psykisk påvirkede af de voldelige begivenheder i den seneste tid. Dette gælder ikke mindst traumatiserede børn.

Til tusindvis af fordrevne

Mission Øst har som målsætning at hjælpe i tusindvis af fordrevne. Men det er endnu usikkert, hvor mange familier man præcis vil kunne hjælpe.
Situationen i det nordlige Irak er meget kaotisk og uoverskuelig. Mission Øst har indgået en aftale med den syrisk-ortodokse kirke, der allerede yder en stor indsats under meget svære omstændigheder for at hjælpe de fordrevne.
Den syrisk-ortodokse kirke har behov for hjælpen fra Mission Øst’s eksperter for at kunne løfte opgaven. Også andre internationale organisationer er involveret, oplyser Kim Hartzner.

Eksperter fra flere lande

Mission Øst’s internationale team i Irak består af erfarne humanitære eksperter, som kommer fra Armenien, Tyskland, USA og Sydafrika.
De udsendte skal etablere vand, sanitet og hygiejne, sikre logistik og sikkerhed. De skal desuden have ansvar for de komplekse administrative og finansielle opgaver under nødhjælpsindsatsen.
Mission Øst har allerede arbejdet med internt fordrevne i Irak gennem fire år.