Godt at blive følelsesmæssigt og intellektuelt inspireret

Stig Christensen
Stig Christensen

Månedens kulturinterview med Stig Christensen
Cand. jur., pastor emeritus og formand for Udfordringens bestyrelse

Hvilke former for kultur bruger du tid på?
Jeg har altid brugt tid på kultur, både i snævrere forstand som film, musik, teater, litteratur og billedkunst, og i videre forstand som religion, arkitektur, sport, samfund og politik. Andet kunne også nævnes, da kultur som begreb er meget vidtfavnende.
I min ungdom brugte jeg meget tid på teater og samfund. Interessen for politiske ideologier og samfundsforhold generelt var en naturlig bestanddel af mit jurastudium. Den mest interessante bog om samfundsforhold, jeg har læst i de senere år, er Civilisationernes sammenstød af Samuel P. Huntington. Ved siden af juraen studerede jeg i nogle år dramaturgi og var i den sammenhæng også aktiv amatørskuespiller, bl.a. på Svalegangen i Århus og ved indvielsen af studenterhuset Stakladen på Århus Universitet. I de år var jeg fast abonnent på forestillinger på Århus Teater. Jeg har aldrig været interesseret i popmusik, hvorimod jeg i de år også brugte tid på at lytte til jazz og til koncertbesøg i Århus og på Montmartre i København. De store filmoplevelser for mig i 1960’erne var alle Ingmar Bergmanns film. Det er mange år siden, jeg så Det syvende segl, men jeg husker stadigvæk en del af scenerne og den intense stemning. Jeg har altid interesseret mig meget for billedkunst, som har givet mig mange positive oplevelser, men også det modsatte, som dengang, da jeg som teenager brækkede mig efter at have set en udstilling i Silkeborg af Asger Jorns billeder. Dengang forstod jeg ikke min voldsomme reaktion på Jorns maskebilleder og uhyrer fra Afrika, men senere i livet er jeg blevet klar over, at min reaktion skyldtes det dæmoniske islæt i disse billeder. Som ung læste jeg meget skønlitteratur, og i min studentertid var Dostojevskij og Tolstoj mine yndlingsforfattere. Et af min mors yndlingsudtryk: ”En sund sjæl i et sundt legeme”, har fulgt mig på den måde, at jeg altid har dyrket meget sport, som ung fodbold, badminton, bordtennis, som ældre tennis og golf.

Hvorfor vælger du at bruge tid på kultur?
Da et menneske består af ånd, sjæl og legeme, må det være Guds vilje, at vi, så vidt det er muligt, bruger tid på alle sider af vor personlighed. Det er godt for legemet at motionere og dyrke sport. Det er godt for sjælen at blive følelsesmæssigt og intellektuelt inspireret. Det er godt for vor ånd at blive levendegjort ved Helligånden og derved få fællesskab med Gud Fader og Vor Herre, Jesus Kristus. Det gode, det skønne og det sande er vigtigt at fremme i vore liv, eller sagt med en tilføjelse til min mors ord: ”En sund ånd og en sund sjæl i et sundt legeme. ”

Bergman: store filmoplevelser. Dostojevskij: en yndlingsforfatter.
Bergman: store filmoplevelser. Dostojevskij: en yndlingsforfatter.

Hvad er dine største kulturoplevelser?
Meget kunne nævnes. Lad mig nævne nogle få:
Besøg på de hellige steder i Israel, hvor Gud er nær på en ganske speciel måde. Besøg på kunstmuseer rundt i verden. Operaen Aïda på Metropolitan i New York. Domkirken i Santiago. Teaterstykket Vi venter på Godot. Mozarts 21. klaverkoncert. Og vel nok den vigtigste af alle: Jimmy McDonald, der synger Tell Me the Story of Jesus.