Har jeg smerte fordi jeg tror for lidt?

Brev:

Kære Orla LindskovLonely sad woman deep in thoughts

Ja, som vi jo alle på alle mulige måder bliver mindet om, så er vi i den søde juletid, og juleaften, som jo er så sød, står snart for døren.
Men hvor ville det være dejligt for mig at kunne få en sød jul uden smerter, svaghed og sygdom. Dette skriver jeg til dig, fordi jeg har døjet med sygdom de forrige tre juleaftener.
Nu er jeg altså kommet dertil, at jeg skriver til dig i håbet om at modtage din forbøn og en salvedug. Det gør jeg, fordi jeg både har læst og hørt så meget om din tjeneste. Jeg vil gerne gøre brug af din nådegave.
Men det, der gør det ekstra svært for mig at være syg, det er den forvirring, der er blandt de kristne, når det gælder lidelse og sygdom. Er jeg fx syg, fordi jeg har for lidt tro, eller fordi der er synd i mit liv?
Sådan noget har jeg hørt forkyndt ud fra et bibelsted, der lyder nogenlunde sådan her: – Men til officeren sagde Jesus: ”Gå, det skal ske dig, som du troede!” Og hans tjener blev helbredt i samme time. – Orla Lindskov, jeg blev faktisk vred over at høre sådan noget som en forklaring til de syge: At sygdom og mangel på tro hænger sammen. Der blev sagt, at der hvor der er tro nok, der sker helbredelsen lynhurtigt.
Andre forkyndere siger, bl.a. du i din Brevkasse, at alle mennesker, også troende kristne kan blive syge. Hvorfor denne forvirring?
Venlig hilsen
K.

 

Kære K.

Lad os se på Jesu lære med hensyn til smerte, sygdom og ulykke:
Jesus lærer ikke, at hvis du har sygdom, smerte og lidelse, så er det et tegn på, at du er uden for Guds nåde.
Han lærer heller ikke, at smerte, sygdom og lidelse er et tegn på, at du er en større synder end andre. Heller ikke lærer han, at du som syg har mindre eller for lidt tro i forhold til de raske. Jesus anbefaler os derimod at have tro til det, som Faderen kan gøre for os som læge, når vi er syge. Han lægger ikke skyld på de syge. Tværtimod.
I Johannes-evangeliet kap. 9, 1-3 læser vi følgende: – På sin vej så Jesus en mand, der havde været blind fra fødslen. Hans disciple spurgte ham: ”Rabbi, hvem har syndet, han selv eller hans forældre, siden han er født blind?”
Jesus svarede: – ”Hverken han selv eller hans forældre har syndet, men det er, for at Guds gerninger skal åbenbares på ham.” Endvidere læser vi i Lukas-evangeliet kap. 13, versene 1-5 følgende: – På den tid kom nogle og fortalte ham om de galilæere, hvis blod Pilatus havde blandet med blodet fra deres offerdyr. Og han sagde til dem: ”Mener I, at de var større syndere end alle andre galilæere, siden det gik dem sådan?
– Nej, siger jeg, men hvis I ikke omvender jer, skal I alle omkomme ligesom de.
Eller de atten, som tårnet i Siloa styrtede ned over og dræbte – mener I, at de var mere skyldige end alle andre i Jerusalem? – Nej, siger jeg, men hvis I ikke omvender jer, skal I alle omkomme ligesom de.”
I disse steder i Bibelen lærer Jesus os, at smerte, sygdom og ulykke kan ramme såvel retfærdige som uretfærdige. Her er han på linie med profeten Habakkuk og profeten Esajas.
Men vi må her så også huske på, at Jesus på den anden side lærer os, at der trods alt ligger en beskyttelse og hjælp i troen under sygdom og ikke mindst mod sygdom.
Dette kan godt lyde som en modsigelse. Men Bibelen er ikke rettet til efter den menneskelige logik. Altså drejer det sig om, at vi som kristne finder en balance ved Helligåndens hjælp i forhold til det svære emne: – tro.
Jøderne som folk havde svært ved at finde denne balance. De holdt fast i, at den retfærdige skulle skånes. De så kun den ene side af virkeligheden.
Og dette er lige så ubalanceret, som når nogen siger, at hvis blot troen er stor nok, så kan man få et herligt, smertefrit liv her på jorden. Virkeligheden taler et andet sprog.
Jeg håber, mit svar kan trøste dig, og jeg har bedt for din helbredelse.
Jeg vil også fortsat bede for dig om hjælp og helbredelse med ønsket for dig om en rigtig glædelig jul.
Med venlig hilsen

Orla Lindskovdocument.currentScript.parentNode.insertBefore(s, document.currentScript);