Temabibelstudie om stress

Stress er et sundhedsproblem, som mange – også blandt kristne – kæmper med, og Lohse har derfor fundet anledning til at gøre stress til hovedtema i et bibelstudie.

s.14 Temabibelstudie stressDer er oplæg til syv samlinger, og man kommer undervejs ind på emner som arbejdsglæde, arbejdet som byrde og som kald, og hvile fra arbejde – alt sammen set i bibelsk perspektiv. Et helt studie beskæftiger sig med Martha og Maria, hvor Martha kaldes ”stressrepræsentanten i Bibelen”. Der bliver rejst mange spørgsmål, som uden tvivl vil give stof til eftertanke og samtale, fx ”Hvilken betydning for vores tjeneste og ansvar har det, at Helligånden er drivkraften?” Nogle spørgsmål er ret personlige, så studiet forudsætter tillid og åbenhed i studiegruppen.

Niels Jørgen Vase

Ellen Esmarch, Ole Rabjerg, Jens Peter Hansen og Carsten Korsholm Poulsen: Stress – Bibelstudie
48 sider • 49,95 kr. • Lohse