Det oplever børn: ’Duk dig! Far drikker’

Undersøgelse af 1.399 unge fra misbrugsfamilier viser, at forældres alkoholmisbrug giver de unge varige mén i livet.

Vold, seksuelt misbrug og selvmordstrusler er hverdag for alt for mange af de børn og unge, der vokser op med forældre, der drikker eller tager stoffer. Det viser de seneste tal fra Blå  Kors-organisationen TUBA, der har spurgt 1.399 unge fra misbrugsfamilier om deres opvækstvilkår. Tallene offentliggøres i TUBAs årsrapport i denne uge.

Meget belastende

De belastende opvækstvilkår sætter dybe spor i de unge. Hele 61% er deprimerede, når de henvender sig, og 37% svarer, at de er alvorligt svækket i deres evner til at klare en uddannelse, deres sociale relationer og deres eget hjem og fritiden. – Tallene i denne seneste opgørelse viser med al tydelighed, at vi bliver nødt til at tage debatten om, hvordan vi drikker, når vi har ansvaret for børn, pointerer landsleder i TUBA, Henrik Appel.

Eksempel: Marie Louise

Ét fejltrin og så ville det gå galt. Det var Marie Louise overbevist om hele barndommen. Vold og trusler hang tykt i barndomshjemmet. Og helt fra hun var en lille pige, var hun ekspert i at forsvinde, når øretæverne var på vej. Og hun er ikke den eneste. Hele 47% af de unge, der henvender sig i TUBA for at få hjælp, har oplevet fysisk vold og trusler om vold i deres barndomshjem. Hver sjette har været udsat for seksuelt misbrug. Den skræk, Marie Louises far satte hende i livet som lille, har fulgt hende lige siden. For to år siden stoppede hun kontakten med ham, fordi hun simpelthen var bange for ham. I mellemtiden har hun fået hjælp i et terapiforløb i TUBA.

Ikke deres skyld

Henrik Appel fortæller, at historier som Marie Louises understreger vigtigheden i, at denne målgruppe kan få hjælp. – De unge, der henvender sig til TUBA, kommer med en opfattelse af, at der er noget galt med dem, siden ingen har grebet ind. At tale om det og få hjælp er helt afgørende for at få brudt tabuet og ikke mindst den sociale arv, siger han.

Hvad belaster mest?

Her er, hvad de unge fra belastede familier føler sig plaget af ifølge TUBAs statistik:

47% fortæller om fysisk vold (inkl. trusler om vold) i barndomshjem
61% om psykisk vold – som gentagne verbale krænkelser, systematisk fornedring, vedvarende overdrevet kontrol af adfærd eller gentagne ydmygelser
17% seksuelle overgreb ellerkrænkelser
23% selvmordstrusler- og forsøg fra faderen
29% selvmordstrusler- og forsøg fra moderen
18 % har fået hjælp eller støtte i skolen eller socialt regi.
61 % var deprimerede ved deres opstart i TUBA.
37 % oplever en alvorlig svækkelse i deres evner til at klare uddannelse, sociale relationer og eget hjem og fritid.

TUBA står for Terapi og rådgivning for Unge som er Børn af Alkoholmisbrugere. TUBA tilbyder hjælp til unge mellem 14 og 35 år, der er vokset op i hjem med alkoholmisbrug. Hvert år hjælper TUBA 4000 unge via terapi, onlinerådgivning, undervisning og kurser. TUBA er en del af Blå Kors Danmark.


Artiklen fortsætter efter annoncen: